En jervtispe og to valper felt i Oppdal

- Når det ble påvist jervyngling der, så måtte de felles.

Jervtispa var 8, 8 kilo, og virket å være et ungt dyr. Begge valpene var tispevalper på henholdsvis 2, 8 kilo og 3 kilo. 

Saken oppdateres.

Ei jervtispe og to valper ble onsdag avlivet i et område mellom Gjevillvassdalen og Storlidalen i Oppdal.

- Hele Trollheimen er et prioritert beiteområde. Når det ble påvist jervyngling der, så måtte de felles, sier Lars Olav Lund i Statens naturoppsyn (SNO) adressa.no.

Jervtispa var 8, 8 kilo, og virket å være et ungt dyr siden den ikke hadde slitasje på tenner eller klør. Begge valpene var tispevalper på henholdsvis 2, 8 kilo og 3 kilo.

Fant spor i snøen

Det var skiløpere som fant jervsporene i snøen og varslet Direktoratet for naturforvaltning. Lund og flere andre fra SNO dro deretter inn i området Storhornet og Okla i Oppdal og fant de tre jervene.

- Jerven er i stadig bevegelse og har ikke et fast tilholdssted på denne tiden av året. Derfor hjalp det oss at det fortsatt var snøforhold på fjellet slik at vi kunne følge sporene. Vi fant de tre jervene i et dagreir, sier  Lund.

De siste jervene

SNO har ikke grunn til å tro at det er flere jervynglinger i dette området.

- Hannjerven som kan være opphavet til de to valpene ble trolig felt underlisensjakta i vinter. Vi har ingen mistanke om at det er mer yngling i området, sier Lund.

De tre felte jervene ble fraktet til NINA for nærmere undersøkelser. Der vil det bli tatt DNA-prøver som vil vise om den jerven som ble tatt i vinter faktisk er opphavet til de to valpene.

Skiløpere fant jervsporene i snøen og varslet fra. Her er både spor fra jervtispa og en av valpene. 

Skiløpere fant jervsporene i snøen og varslet fra. Her er både spor fra jervtispa og en av valpene. 

På forsiden nå