- Kan ikke drepe en ulv for seks sauer

Naturvernforbundet ber fylkesmannen trekke fellingstillatelsen på ulven i Agdenes.

Her har ulven fjernet det ene låret på søya. Bildene er tatt sent tirsdag kveld.  Foto: SNO / G. H. Ingdal

Saken oppdateres.

Onsdag ga fylkesmannen i Sør-Trøndelag tillatelse til felling av en skadegjørende ulv i Agdenes kommune. Statens naturoppsyn hadde da fastslått at det var ulv som hadde drept to søyer og fire lam på beite i området Nonsheia vest for Ingdal.

Torsdag leverte Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag inn klagen til Direktoratet for naturforvaltning.

Naturvernforbundet skriver i klagen at det i forvaltningen av rovvilt skal tillates streifdyr utenfor yngleområder, og at man må akseptere visse tap av beitedyr til rovdyr.

Videres skriver de: «Antall sau som kan være tatt av ulv på Agdenes er således ikke tilstrekkelig til at vi aksepterer en betinget fellingstillatelse på en ulv.»


Vil tallfeste nødvendig tap

- Hvor mange sau må ulven drepe for at Naturvernforbundet aksepterer felling av ulven på Agdenes?

- Jeg kan ikke komme med noe eksakt tall, sier nestleder Mads Løkeland til adressa.no.

- Hvis dere stadfester at seks sau er for lite, må dere vel kunne stadfeste hvor mange drepte sau som skal til?

- Nei, det kan jeg ikke gi noe antall på.

Løkeland mener fylkesmannen har gjort en mangelfull vurdering før de ga fellingstillatelsen.

- Beslutningen er utelukkende vurdert ut fra tap av sau, ikke hvilken betydning denne ulven kan ha for den sørskandinaviske ulvestammen, mener nestlederen.


- Kan tape verdifulle gener

Naturvernforbundet krever en DNA-analyse av ulven for å finne ut om den kan være et streifdyr fra nord-øst (Finland eller Russland).

- Man løper en risiko for å skyte en ulv som er genetisk verdifull i Norge hvor ulvestammen preges av innavl, mener Løkeland.

Tidligere i juni leverte Høgskolen i Hedmark en rapport på oppdrag fra Rovdata som konkluderte med at ti av 23 alfadyr hadde forsvunnet fra vinteren 2010/2011 til sist vinter.

Mads Løkeland påpeker at Høgskolen i Hedmark mistenker at forsvinningen hadde skjedd på grunn av illegal jakt, og at den norske ulvestammen dermed er kraftig redusert. Derfor frykter han det blir vanskelig å oppnå bestandsmålet for ulv i Norge og mener dette må veie tyngre også for Fylkesmannen når man skal vurdere å gi fellingstillatelse.


- Stabil ulvebestand

Morten Kjørstad i Rovdata bekrefter at alfahunner og alfahanner hadde forsvunnet.

- Normalsituasjonen er at voksne dyr ikke forlater reviret uten grunn. Hvis de forsvinner er årsaken som oftest at de dør, sier Kjørstad.

Han legger til at rapporten konkluderte med at ulvebestanden hadde en svak nedgang i Norge, mens den var stabil i Skandinavia.

Miljøverndirektør Stein-Arne Andreassen hos fylesmannen i Sør-Trøndelag kjente torsdag kveld ikke til klagen fra Naturvernforbundet.

Flere lam funnet

Sauebonde Torstein Tøndel fant torsdag ytterligere tre lam tatt av ulv.

- Det var rett og slett hustrig. To lam var bitt av i ryggen. De var fortsatt i live da de ble funnet og måtte avlives. Det er en tragedie slik disse har blitt pint. I tillegg ble et lam funnet med avbitt nakke. Det var dødt. Statens naturoppsyn har dokumentert at disse også var tatt av ulv, forteller Tøndel til adressa.no sent torsdag kveld.

Lammene lå 300-400 meter i luftlinje fra stedet der de seks første sauene ble funnet døde. Men ifølge Tøndel har disse lammene blitt revet samme natt som de seks første.

Han forteller at et jaktlag bestående av sauebønder og frivillige jegere nå er opprettet, men at de ikke har jaktet siden ulven ikke er observert.

Tøndel savner fortsatt to sauer og 13 lam.


Dette bildet viser poteavtrykk fra ulven.  
        
            (Foto: SNO / G. H. Ingdal)

Dette bildet viser poteavtrykk fra ulven.   Foto: SNO / G. H. Ingdal

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå