Dårligere resultat på matteeksamen

Vårens eksamensresultater i matematikk på videregående skole er dårligere enn i fjor, også i Trøndelag.

Snittet på matteeksamen har gått ned.  

Saken oppdateres.

Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at snittkarakterene på eksamen i matematikk på videregående skole har gått ned. Dette gjelder også Nord- og Sør-Trøndelag. Den største nedgangen fant man på allmennfaglig påbygging der man i begge fylkene hadde en nedgang i snittkarakter fra 2,8 i fjor til 2,4 på eksamen i år.

– Urovekkende

Opplæringsdirektør Inger Christensen ved Sør-Trøndelag fylkeskommune er bekymret for utviklingen.

– Det er urovekkende at snittet for matematikk går ned både på landsbasis og i fylket, sier Christensen.

Hjelpe enkeltelever

Sør-Trøndelag fylkeskommune jobber med å forbedre resultatene i matematikk gjennom den nasjonale satsingen på matematikk.

– Det gjennomføres kartleggingsprøver hver høst for å avdekke om elevene har man manglende forutsetninger for matematikkfaget. Skolene setter inn tiltak for grupper og enkeltelever for å hjelpe elevene til bedre motivasjon for faget og direkte faglig støtte, sier Christensen.

Sammensatte utfordringer

Christensen mener bildet av utfordringene innen faget er sammensatt.

– Vi må se på grunnlaget elevene har når de begynner på videregående og holdningene de har til faget, påpeker hun.

Fylkeskommunen jobber med en mer praktisk tilnærming til faget for å bedre resultatene.

– Vi må ha mer konkretisering av faget og en mer praktisk innfallsvinkel slik at man skjønner hva man kan bruke faget til, sier Christensen.

– Må se på utviklingen

Også i Nord-Trøndelag ser man en nedgang i forhold til året før, selv om fylket ligger over landsgjennomsnittet i antall stryk. Fylkesopplæringssjef Tore Bruem i Nord-Trøndelag mener at man må se på utviklingen over flere år for å trekke konklusjoner.

– Type oppgaver som ble gitt på eksamen eller type elever kan spille inn, sier Bruem.

Nord-Trøndelag jobber også under den nasjonale satsingen på realfag, og har i tillegg fokus på resultatene fra hver enkelt skole.

– Vi satser på å følge opp resultatene til hver enkelt skole og setter mål, forteller Bruem.

På forsiden nå