Pris til barnevernsgård

Bygdeutviklingsprisen for 2004 går til spesialpedagog Ivar Buan og hans unike barnevernsgård. Prisen på 25 000 overrekkes neste uke.

Saken oppdateres.

- Vi ønsker å hylle en entusiast som gjør en kjempeinnsats for å få problembarn på rett kjøl. Ivar Buan har skapt et tilbud som i dag betyr svært mye for mange barn og ungdommer, sier rådgiver Aud Kvalvik ved Innovasjon Norge, som står bak pristildelingen.

Hun har selv besøkt Buan Gård i Fannrem der barn og dyr trives i selskap med hverandre. Hun synes at prisvinneren har grunn til å være stolt over det han har skapt.

Ivar Buan gleder seg over prisen og oppmerksomheten som følger i kjølvannet av en slik utmerkelse. Etter mange år i skoleverket, har han startet for seg selv og er nå i ferd med å realisere gamle drømmer på sin egen odelsgård.

- Hovedsaken er at vi får barna som kommer hit til å trives, sier Buan.

Han er opptatt av å gi de unge brukerne nye og positive interesser - samt opplevelser som utvikler selvtillit.

Ved Buan Gård kan barna velge mellom en lang rekke ulike fritidsaktiviteter innenfor dyrehold, motorsport, forming og friluftsliv.

- Mange blir ekstra glad i hestene våre. Men også de andre dyrene, lama, sau, geit, minigris, ilder, kanin, rasehøns, skilpadde, akvariefisk, papegøye, katt og hund slår an blant de fleste, sier Buan.

Han ser ellers at kjøring med snøscooter og firhjuling gir mange ungdommer en positiv følelse av å mestre.

Svært mye har skjedd ved Buan Gård de siste årene. Gården tilbyr både helgeavlastning og mer permanente institusjonsplasser. Et nytt kontakt- og formidlingstilbud for fosterhjem er også i ferd med å etableres. På litt lengre sikt har Ivar Buan planer om å opprette et tilbud til hele familier som kan komme å bo på gården over en lengre periode.

BU-prisen i Sør-Trøndelag er på 25 000. Tilsvarende priser utdeles i alle landets fylker - og vinnerne kan være med å konkurrere om en nasjonal bygdeutviklingspris på 50 000 kroner.

 
På forsiden nå