«Tenn på skiten»

Ordfører Erling Bøhle i Melhus har tidligere referert til fagfolk som mente det er «billigere å tenne på skiten og bygge nytt». I dag brant Elverhøy skole.

Striden rundt den gamle skolebygningen har pågått lenge. I desember 2003 ble ordføreren sitert i Trønderbladet på at «fagfolk sier det er billigere å tenne på skiten og bygge nytt».