Full ferjefart i femti år

Trøndervåren 1955 var usedvanlig kald. Men pinseaften kom godværet - tidsnok til å gi åpningen av den første ferjeforbindelsen over Trondheimsfjorden den rammen begivenheten fortjente.

Ved ferjeleiene på Skansen i Trondheim og i Vanvikan krydde det av folk da MF «Fosenferja» gjorde sin første tur over fjorden. Bilferjer var noe nytt og ukjent i Trøndelag for 50 år siden.

For fosningene og alle på motsatt side av fjorden med en eller annen form for tilknytning til Fosen, markerte åpningen av ferjesambandet et tidsskille. Byen - og for den saks skyld resten av Norge og verden videre - ble plutselig mer tilgjengelig.

Før Fosenferja kom, var det rutebåten «Frosta», bygget i 1899, som sto for kommunikasjonen mellom Vanvikan og Trondheim. Men den krysset fjordstrekningen bare annen hver dag, og hadde dessuten flere anløpssteder innover langs fjorden. Reisen til og fra byen tok med andre ord sin tid. Landeveisalternativet var 30 mil langt og gikk rundt fjorden via Verran og Steinkjer.