- Ikke gode nok bevis

- En viktig, nyttig og interessant bok, men jeg deler ikke Furseths oppfatning av hva som er god nok dokumentasjon. Det sier Viggo Ree, informasjonskonsulent i Foreningen Våre Rovdyr.

Saken oppdateres.

Han har ennå ikke lest boka, men var til stede under lanseringen i går og berømmer forfatteren for et grundig arbeid. Han gir Furseth delvis rett i at boka står i kontrast til det som hittil har vært regnet som fakta.

- Vi har jo ikke tidligere hatt noen Astor Furseth som har gått så grundig gjennom kildene. Likevel mener jeg at boka først og fremst dokumenterer hva Furseth har funnet og ikke hva som faktisk har skjedd.

Ree mener at en samtidig, skriftlig kilde ikke er god nok dokumentasjon og minner om at prestene bare har skrevet i kirkebøkene det folk har fortalt om dødsårsaken.

- Vi må huske at mye av dette skjedde i en tid da både folk og øvrighet trodde på trolldom og hekseri.

Historien fra Leksvik om Anders Solli som angivelig ble drept av ulver, er Ree meget skeptisk til, og han er kritisk til at Furseth ikke har trukket inn biologisk viten om rovdyr.

- Mener du at bjørn og ulv ikke har drept folk her i landet?

- Det er uomtvistelig at bjørnen har drept flere, men antallet kan diskuteres. Når det gjelder ulv, er det mer tvilsomt. Furseth har bare dokumentert tre og det er nesten to hundre år siden. Sauen og andre husdyr har drept mange flere, sier Viggo Ree.

På forsiden nå