-Barna ikke prøvekaniner

Homøopat Rolf Erik Hanssen ønsker ikke å utsette sønnene Adrian (4) og Sebastian (8) for et medisinsk eksperiment.

Saken oppdateres.

Et medisinsk eksperiment er det han mener det norske vaksinasjonsprogrammet er.

– Det finnes ikke tilstrekkelige bevis for at vaksiner faktisk virker. Det eksisterer heller ingen troverdige studier av langtidseffekten av vaksinasjon, mener Rolf Erik Hanssen fra Hommelvik.

Så snart det foreligger objektive forskningsresultater som viser at man har en positiv effekt av vaksine, vil han gladelig ta barna med seg til vaksinasjonskontoret.

Hanssen har nylig utgitt boka «Vaksinasjon – Hva er sannheten om vaksiner?» Hans interesse for temaet startet da han skulle til helsesøster for å vaksinere sønnen Sebastian for første gang.

– Jeg uttrykte da at jeg var i tvil, og fikk en skyllebøtte tilbake. Hun kalte meg uansvarlig og feig. Jeg ble svært overrasket, og bestemte meg da for at denne saken skal jeg komme til bunns i, sier Hanssen.

– Det er tross alt frivillig å vaksinere barna sine her i landet. Jeg aksepterte ikke å bli hudfletta.

Kan dø av skader

Hanssen ønsker at boka, som han selv har finansiert utgivelsen av, skal fungere som en objektiv informasjonskilde for foreldre som er i tvil om hva de skal gjøre.

Selv om Hanssen ikke ønsker å komme med noen endelig konklusjon i boka, formulerer han seg ganske friskt:

– Det etablerte medisinske systemet holder tilbake avgjørende medisinsk vitenskapelig informasjon, slik at de kan forsvare all bruk av vaksiner. Det samme systemet bedriver legalisert drap, fordi de med viten og vilje er ansvarlig for alvorlige skader på uskyldige mennesker verden over.

På spørsmål om dette ikke er å gå litt vel høyt ut på banen, svarer Hanssen:

– Nei, det finnes mennesker som vet at man kan dø som følge av vaksineskader. Likevel mener de at gevinsten ved vaksinasjon er større enn skadene. Jeg ønsker at informasjonen skal komme fram, sier Hanssen, som legger til:

– Det jeg fant om konsekvensene av vaksine, skremte meg.

Krybbedød, autisme, ADHD, MS, kreft, eksem, astma, psykisk- og fysisk utviklingshemning samt mangel på immunitet er ifølge Hanssen blant vaksinasjonens skyggesider.

Må kjempe

Han mener det er tvilsomt at vaksine har utslettet enkelte sykdommer som polio, tuberkulose og kopper.

– Forskningen utelater andre viktige faktorer i bekjempelsen av smittsomme sykdommer som antibiotika, bedre sanitære forhold og et bedre kosthold.

På påstanden om at de fleste tross alt har klart ¿ seg bra etter å ha gjennomgått de anbefalte vaksinasjonsprogrammene, svarer Hanssen:

– Problemet er at det finnes noen som ikke klarer seg. Foreldrene må da kjempe en kamp mot systemet for å få anerkjent at vaksinen har gitt barnet skader. Vi får ikke vite nok om risikoen og om hvor store skader vaksiner faktisk kan føre til.

Han bruker USA som et eksempel på det motsatte.

– Der blir hver vaksineprodusent pålagt å betale et fastsatt beløp for hver vaksinedose som settes. Pengene blir satt i et vaksinefond til bruk i erstatningssaker.

Hanssen synes det er rart at norske myndigheter benekter enhver sammenheng mellom sykdommer og dødsfall i etterkant av vaksiner, når de amerikanske helsemyndighetene har godtatt problemstillingen.

– Det burde ha vært forsket på forskjeller mellom gruppen av vaksinerte barn og ikke-vaksinerte barn. Meg bekjent finnes det ingen tilfeller av barn med sykdommer som autisme, barneleukemi, MS og astma blant dem som ikke har fått vaksine, sier han.

I Norge skal alle alvorlige og uønskede komplikasjoner etter vaksinasjon meldes inn til Nasjonalt folkehelseinstitutt, hvor det blir registrert i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK).

– Det registret er det mest latterlige jeg har sett. Det er en betydelig underrapportering av komplikasjoner i Norge. De fleste har langtidsvirkninger.

De oppstår ikke etter de første 20 minuttene eller dagene etter vaksinasjonen. I tillegg er det absurd at Folkehelsa er ansvarlig for registreringen. Det er jo de som har ansvaret for vaksinasjonsprogrammet, og de vil nødig innrømme feil ved eget opplegg, mener Hanssen.

Røde hunder

Homøopaten mener det nesten ikke er lov å være syk i Norge.

– Vi prøver å kvitte oss med de fleste sykdommer, selv vannkoppvaksine skal nå prøves ut. En harmløs sykdom.

Sønnene Adrian og Sebastian har begge hatt røde hunder. En sykdom det i dag vaksineres mot.

– Vi merket nesten ikke at de var syke. Før oppfordret legene foreldrene å påføre barna smitte som meslinger og kusma. I dag er det ikke måte på hvor farlig det er, sier Hanssen.

Han mener dagens vaksinasjonsprogram er et resultat av et grådig maktapparat som vil tjene penger.

– Norge skal bruke flere milliarder kroner på å vaksinere barn i fattige land. For de pengene kunne vi ha gitt hele Afrika rent vann. Det ville vært bedre, sier Hanssen.

Han forbereder nå bok nummer to, hvor vaksineofrene skal komme til orde.

– Det finnes utrolig mange vaksineoffer bortgjemt på institusjoner i Norge. For hver vaksine som gis spiller myndighetene russisk rulett med den som vaksineres. Enten i form av akutte eller langtidskomplikasjoner, eller med døden som følge.

 
På forsiden nå