Støtter kritikken til fylkesmannen

Ny rapport om barnevernet i Orkdal viser at de kritikkverdige forholdene har ført til større belastning på de involverte.

Møte i formannskapet i Orkdal kommune onsdag. 

Saken oppdateres.

Orkdal kommune har engasjert advokat Marcus Amdahl som ekstern jurist til å vurdere fylkesmannens seks tilsynssaker i Orkdal barneverntjeneste. Onsdag ettermiddag fikk kommunens politikere lagt frem rapporten under formannskapsmøtet av Steinar Gaustad, som håndterer saken midlertidig for rådmann Grethe Metliaas.

Advokat Amdahl støtter fylkesmannens vurdering av at barneverntjenesten har opptrådt kritikkverdig  i de seks tilsynssakene. I rapportens oppsummering skriver den eksterne advokaten følgende:

«Gjennomgangen av sakene ikke tyder på at barn eller foreldre har lidt vesentlige rettstap. De kritikkverdige forhold har ført et unødvendig høyt konfliktnivå og større personlige belastninger for de involverte enn nødvendig, samt svekket samarbeidsklimaet i sakene.»

Amdahl viser til at de kritikkverdige forhold som er påpekt, er i det vesentlige erkjent av barneverntjenesten selv.

- Dette er et godt grunnlag for å arbeide videre med å forbedre barneverntjenesten i Orkdal, sier fungerende rådmann Gaustad.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har hatt 64 tilsynssaker i barnevernet hittil i år. 12 av disse er fra Orkdal kommune.

På forsiden nå