Isfront i Melhus

Høyre raser mot samarbeidspartner Sp.

- Det er jo snakk om tillit. Vi er redd det ikke er siste gang Sp opptrer slik, sier varaordfører Sigmund Gråbak (H) om at ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) brøt partienes samarbeidsdokument i går kveld, og fikk flertall for at eiendomskatten likevel ikke skal fjernes. 

Saken oppdateres.


Det skjer etter at Senterpartiet gikk tilbake på sitt løfte om å avvikle eiendomsskatten i Melhus kommune.

I gårsdagens kommunestyremøte stemte 21 representanter for at eiendomsskatten likevel ikke skal avvikles i denne fireårsperioden, mens 16 stemte imot.

Det er stikk i strid med de tre posisjonspartienes samarbeidsdokument, som ble underskrevet etter valget i fjor. Sp, Høyre og Frp styrer Melhus i fellesskap.

– Det Senterpartiet nå gjør er et svik, både mot Høyre og velgerne, som nå føler seg lurt. Vi ser meget alvorlig på det, sier varaordfører Sigmund Gråbak (H).

Han reagerer kraftig på at Senterpartiet gjennom gårsdagens vedtak bryter et underskrevet samarbeidsdokument.

Varsler brev til Sp

– Vi fryktet at det gikk denne veien da vi holdt gruppemøte sammen med Senterpartiet på mandag. Derfor var det ingen overraskelse at det gikk som det gikk. Men vi trodde at Sp ville ta til fornuften og snu, sier varaordføreren.

Han opplyser om at Høyre onsdag morgen vil sende et brev til Sp, der det blir redegjort for partiets syn på det videre samarbeidet i kommunen. Gråbak vil ikke opplyse om innholdet i brevet. På spørsmål om Høyre kan fortsette samarbeidet med Sp etter skattevedtaket, svarer han følgende:

– Det blir forferdelig vanskelig. De bryr seg ikke om at vi har et bindende samarbeidsdokument. Det er jo snakk om tillit. Vi er redd det ikke er siste gang Sp opptrer slik. Høyre er opptatt av å være ryddig og forutsigbar i all sin framferd, sier Gråbak.

«Mangler 25 mill.»

Også Fremskrittspartiets gruppeleder Joralf Rindli er også uttalt skuffet over gårsdagens vedtak.

– Men når det gjelder det videre samarbeidet i kommunen, ønsker jeg ikke å uttale meg om det. Vi vil komme sammen hver for oss og siden diskutere dette i fellesskap, sier Rindli.

Allerede neste tirsdag skal kommunepolitikerne begynne behandlingen av rådmannens forslag til budsjett. Innen den tid må Frp treffe en beslutning om veien videre, mener Rindli, som skal møte gruppen sin allerede i dag.

Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) stemte sammen med opposisjonen, og mener det ville vært uforsvarlig å gå inn for å endre eiendomsskatten nå. Hun sier de økonomiske forutsetningene har endret seg etter at samarbeidsavtalen med Høyre og Frp ble underskrevet. Hun henviser til utredningen de tre partiene bestilte fra rådmannen.

– Vi mangler 25 millioner kroner de neste fire årene, og vi har også fått beskjed fra Trønderenergi om at vi utbyttet kan bli halvert fra 2014. Likeledes medførte statsbudsjettet en endring i kommunenes in nntektsnøkkel som rammer oss, og ved et eventuelt regjeringsskifte neste år ser vi at inntektene kan bli redusert med ytterligere 14 millioner. Når vi summerer opp, så blir det for mye, sier hun.

– Én linje i dokumentet

Jagtøyen peker også på at de i kommunestyremøtet i går vedtok ny skolebruksplan, som vil bety investeringer på rundt 460 millioner kroner de neste åtte-ti årene.

– Når vi nå har fått belyst konsekvensene, og de viser seg å være for store, så er vi nødt til å ta ansvar. Høyre har sagt at de vil bygge skolene uansett, men sier ikke hvordan de har tenkt å gjøre, sier Jagtøyen

Hun sier at avtalen om å fjerne eiendomsskatten utgjør én linje i et samarbeidsdokument på tre sider fullt av andre gode formål de ønsker å gjennomføre.

– Så det er et spørsmål om hvem som bryter hva, sier hun.

– Hva tror du dette vil bety for samarbeidet fremover?

– Det vil være opp til Høyre. Vi mener de må ta innover seg konsekvensene av et slikt vedtak, noe de ikke gjør. Det er ikke slik vi driver en kommune, og innbyggerne i Melhus vil forstå at vi prioriterer de utfordringene vi står overfor, sier Jagtøyen, som fortsatt er enig med Høyre og Frp om at eiendomsskatt er en uønsket beskatning.

– Tror du at du må finne andre samarbeidspartnere i kommunestyret?

– Det er opp til Høyre og Frp. Vi er enig i nesten alt, unntatt eiendomsskatten. Nå er dette opp til dem, men jeg har en god tone med Sigmund Gråbak, og det hadde jeg også etter møtet, sier Jagtøyen.

På forsiden nå