- Mistro og manglende tillit

I Trondheim demonstrerte rundt hundre norsksomaliere og noen nordmenn mot barnevernet i dag.

Protesterer: Fadima Ahmed (21) (t.v.) fra Trondheim var én av rundt hundre personer som møtte opp i småregnet på Torvet i dag. 

Saken oppdateres.

– Vi har manglende kunnskap og manglende dialog både blant innvadrere og i barnevernet. Mange innvandrere mangler kunnskap om hva som er akseptabel barneoppdragelse i Norge. Barnevernet mangler ofte kunnskap om innvandrere, sa Høyres bystyremedlem Ismail Muhyadin da han holdt appell i ettermiddag.

Krever tiltak

– Dette fører til mistro, manglende tillit og avstand mellom partene. En slik situasjon kan vi ikke leve med av hensyn til barna. Derfor må det iverksettes tiltak for å bedre situasjonen, sa han.

Fadima Ahmed (21) fra Trondheim er helsefagarbeider. Hun var én av rundt hundre personer som møtte opp i småregnet på Torvet i dag.

– Jeg er her for å støtte de familiene som har mistet barna sine. Jeg synes det er viktig at barn er sammen med foreldrene sine, sier Ahmed.

Forrige uke demonstrerte norsksomaliere også i Grong.

- Nok er nok

Dirshe Ahmed i Somalisk velferdsforening i Sør-Trøndelag arrangerte dagens demonstrasjon.

– Stopp å misbruke makta! Nok er nok! fikk Ahmed de oppmøtte til å rope taktfast.

Høyrepolitikeren Muhyadin la i sin appell også vekt på at barnevernet er en viktig institusjon.

– Vi får et problem dersom hele grupper i samfunnet får samlet mistillit til barnevernet. For barnevernet er en av de viktigste beskyttelsesmekanismene vi har for barn, og det er en viktig del av den tilliten samfunnet bygger på, sa han.

- Ikke i konflikt

I dagens utgave av Adresseavisen blir Steinkjer nevnt som én kommune som somaliere har et vanskelig forhold til. Leder Gunlaug Rønsberg i barnevernet i Steinkjer opplever ikke å være i konflikt med miljøet.

– Vi har vært uenige i én konkret, alvorlig sak. Vi har møtt en delegasjon på åtte til ti personer om dette, og da saken kom opp i Fylkesnemnda, avga en representant fra miljøet forklaring blant annet om kulturforskjeller. Det ble omsorgsovertakelse. Vi mener vi har forsøkt å være imøtekommende, sier Rønsberg.

– Er dere flinke nok til å forklare hva dere gjør?

– Vi prøver, men det er utfordrende fordi de ofte tenker litt annerledes. Språket kan være en hindring, og ofte er det vanskelig å få tolk på plass fysisk når det haster i en sak. Det kan være vanskelig å få frem nyanser, sier Rønsberg.

Holdt appell: Høyres bystyremedlem Ismail Muhyadin holdt appell i ettermiddag. 

Holdt appell: Høyres bystyremedlem Ismail Muhyadin holdt appell i ettermiddag. 

Arrangør:  Dirshe Ahmed i Somalisk velferdsforeningg i Sør-Trøndelag arrangerte demonstrasjonen. 

Arrangør: Dirshe Ahmed i Somalisk velferdsforeningg i Sør-Trøndelag arrangerte demonstrasjonen. 

På forsiden nå