- Tilliten til meg er tynnslitt

Roan-rådmann Michael Momyr sier opp stillingen i Fosen-kommunen.

Saken oppdateres.

Den tidligere stortingsrepresentanten og Åfjord-ordføreren offentliggjør dette under kommunestyremøtet i dag. Momyr opplyser gjennom en pressemelding at han vil fratre stillingen 1. november.

Det skinner langt på vei gjennom at forholdet mellom rådmannen og kommunepolitikerne i Roan ikke har vært det beste.

LES OGSÅ: Hver tredje kommune sliter

Mangler arbeidsglede

- I løpet av det siste året har jeg begynt å miste noe av min arbeidsglede. Og jeg har gruet meg til møtene i kommunestyre og formannskap. Dette har gått på humør og livsglede løs, sier Momyr til kommunestyret i dag.

Rådmannen og politikerne har også hatt svært forskjellige standpunkt i mange saker. Momyr sier formannskap og kommunestyre enstemmig har gått imot hans innstillinger på en rekke sentrale områder.

- Vi vet at stadig flere av tjenestene vi har ansvar for, blir lagt under interkommunale ordninger. Og vi vet at vi ikke kan snu denne utviklingen. Jeg har etterlyst større engasjement rundt dette i kommunestyret, sier Momyr.

Han peker blant annet på at Roan kommune bare har vært fulltallig representert i Fosen regionråd i fem av elleve møter siden 2011.

- Ble beskyldt for manipulasjon

Momyr opplever også tilliten fra politikerne som tynnslitt.

- Gjentatte kommentarer i kommunestyret antyder at rådmannen og administrasjonen bevisst forsøker å manipulere eller holde ting skjult. Slike kommentarer har over tid ført til at jeg ikke klarer å håndtere dem med den humoristiske tilnærmingen jeg vanligvis er i stand til. Når eget og medarbeidernes arbeid i møter blir gitt betegnelsen makkverk, ber jeg om forståelse for at det kan virke støtende, sier rådmannen.

I ett formannskapsmøte forrige uke spurte rådmann Momyr om han fortsatt hadde tillit.

- Jeg oppfattet konklusjonen slik at jeg hadde det. Rett i etterkant av dette møtet kommer det meg for øret at argumentet for å gi meg tillit ligger i at det så kostbart å sparke rådmenn, forteller han.

Ansvar for underskudd

Momyr påpeker videre at det ikke er noen ekstrakostnad ved å skifte rådmann i Roan.

- Kjære kommunestyre, jeg ber ikke om sluttpakke, jeg ber om respekt, avslutter han talen i kommunestyret i dag.

Momyr sier at den formelle bakgrunnen for hans oppsigelse, er at han har ansvar for et underskudd på to millioner kroner i driftregnskapet for 2012. Han påpeker videre at han ikke har lykkes i å oppnå flere av sine ambisjoner som rådmann i kommunen.

På forsiden nå