En kvart fødeavdeling blir stengt

Ett år etter at den nye fødeavdelingen på St. Olavs Hospital åpnet, er det besluttet at sju av 28 senger skal vekk. Fødende må belage seg på kortere liggetid.

Saken oppdateres.

I stedet for å feire ettårsdagen for åpningen, oppfordrer sykehusets jordmødre i dag alle kvinner til å gå i tog, i protest mot nedkjæringene. Sykehusledelsen har besluttet at sju av 28 senger skal stenges. Det utgjør en fjerdedel av sengene på de to fødeavdelingene.

– Det betyr rett og slett at kvinner som har født må reise hjem tidligere enn i dag. For her er kapasiteten allerede sprengt, sier Tone Selmer-Olsen, som er styremedlem i Den Norske Jordmorforening.

Fra tre til to døgn

Den nye fødeavdelingen ble bygd for å ta i mot 2800 fødsler i året. Men fødselstallet øker stadig. I 2006 var det hele 3431 fødsler ved St. Olavs. Det var en økning på 190 fødsler fra året før. I dag er minimum liggetid tre døgn for en normal fødsel. Når de sju sengene stenges, vil midtnorske kvinner i barsel måtte belage seg på å reise hjem etter bare to døgn.

– Førstegangsfødende skal få ligge i to og et halvt døgn, 60 timer. På den tiden rekker ikke kvinnene en gang å komme skikkelig i gang med ammingen, sier Selmer-Olsen.

Mødre som har hatt en uproblematisk fødsel, flyttes i dag over til barselhotellet etter fire timer.

– Etter nedskjæringene vil flere kvinner måtte flyttes over, og de vil være dårligere. I tillegg skal det kuttes ned på jordmorbemanningen på barselhotellet, som i utgangspunktet skulle være jordmorstyrt. På enkelte vakter, vil det nå kun være sykepleiere på hotellet. Dårligere kvinner og dårligere jordmordekning er ikke en god kombinasjon, sier Selmer-Olsen.

– Brukerne har rett til å få vite om hvilket tilbud de får her, slik at de kan velge å føde ved et annet sykehus, sier Unn Dahlberg, fylkesleder i Den norske jordmorforeningen (DNJ) Sør-Trøndelag.

Skaper utrygge mødre

Kvinner som nettopp har født har et enormt behov for informasjon og kunnskap. Å bli foreldre er en stor overgang, og det er mye som skal læres som man ikke kan lese seg til.

– De aller fleste er førstegangsfødende. Å være trygg på at babyen er frisk og at ammingen fungerer er enormt viktig, sier Berit Langli, tillitsvalgt i Jordmorforbundet.

Jordmødrene forventer en langt større pågang fra ferske foreldre, som etter at de har kommet hjem får problemer: Med såre bryster, babyer som ikke dier som de skal, blødninger og infeksjoner, eller som bare føler utrygghet i den nye rollen. Ifølge jordmødrene er den tredje dagen etter en fødsel «krisedagen». Hormonene herjer, brystene begynner å bli såre dersom ikke ammeteknikken er rett og mange får en nedtur etter fødselen:

– Det er dagen for barseltårene, sier Langli.

– Per i dag er det vanlig praksis at kvinnen kan komme til oss de første fjorten dagene, dersom de føler behov for det. Men vi vil ikke ha kapasitet til å ta dem i mot, og det har heller ikke kommunens jordmortjeneste, sier Dahlberg.

– Slutter å amme

I Trondheim kommune er jordmordekningen 60 prosent av behovet, ifølge DNJ. Det første hjemmebesøket etter en fødsel er det helsesøster som står for, og det skjer 14 dager etter fødselen.

– Har du problemer med ammingen, har du i hvert fall gitt opp da, mener Langli.

– Jeg tror vi vil se at veldig mange flere enn i dag vil gi opp ammingen, sier Mai-Britt Rubach, som er aksjonsleder for jordmødrenes 8. mars-tog.

Jordmødrene synes det er beklagelig, med tanke på den enorme helsemessige gevinsten samfunnet har av at norske kvinner ammer lenge.

– Skjæres det ned på kapasiteten vil det dessuten lettere skje at vi gjør feil. Når hverdagen er hektisk er det lett å avvise noen på telefon, som burde ha blitt tatt mer alvorlig, sier Rubach.

– Vi vil ikke lenger kunne fylle kriteriene som stilles for å kalle oss et «mor-barn-vennlig sykehus», mener Dahlberg.

Ett av innsparingstiltakene går på å skjære ned på den kostbare vikarbruken på avdelingen.

– Vi føler allerede i dag at vi er for få, sier jordmødrene. –¿Vi forstår at det må spares, og har allerede gått med på en ny turnusordning, der vi tar flere helgevakter for å slippe å leie inn folk, men nedskjæringene må ikke gå på bekostning av en god barselomsorg, sier Dahlberg.

Det lyktes ikke Adresseavisen å få en kommentar fra klinikksjef Fredrik Sunde i går.

 
        
            (Foto: KIM NYGÅRD)

  Foto: KIM NYGÅRD

På forsiden nå