Innovasjon Norge støtter «ufo»-plan for Hessdalen

Innovasjon Norge har bevilget 290 000 kroner til en forretnings- og attraksjonsutviklingsplan for Hessdalen.

Forskere: Professor Bjørn Gitle Hauge fra Høgskolen i Østfold (t.h.) følger med, mens astrofysiker Jader Monari fra Institutt for Radioastronomi i Bologna sjekker informasjoner som var fanget opp i det lille laboratoriet på gården til UFO-entusiast Peder Skogaas i Hessdalen for noen år siden.  Foto: GEIR TØNSET

Saken oppdateres.

Destinasjon Røros tror lysfenomenene i fjellbygda kan gi et oppsving for reiseliv og næringsliv i et større område.

– Vi tror lysfenomenene i Hessdalen kan brukes til å skape spennende naturbaserte reiselivsopplevelser og en møteplass for forskere, turister og lokalbefolkning.

Ser på utviklingspotensial

Det sier utviklingssjef Hilde Bergebakken i Destinasjon Røros. Hun tror at en slik satsing kan skape gode effekter for reiseliv og næringsliv både i Rørosregionene og videre nordover Gauldalen til Trondheim.

Hun skal lede en styringsgruppe som skal utarbeide en plan for forretningsutvikling knyttet til lysfenomenene i Hessdalen.

– Utviklingsplanen vil gi svar på om Hessdalen har potensial til å bli et spennende og attraktivt reisemål, sier Bergebakken.

Egen prosjektleder

Med seg i gruppen har hun Unni Myklevoll, som er tilknyttet BliLyst som daglig leder inntil det organet legges ned ved årsskiftet. Hun har i lengre tid jobbet med utviklingsmuligheter rundt lysfenomenet. De øvrige deltagerne representerer Holtålen kommune, Visit Hessdalen, Høgskolen i Østfold og Rørosregionens Næringshage.

Jørgen Damskau fra Lillehammer Kunnskapspark er engasjert som prosjektleder og skal ha ansvaret for den operative gjennomføringen av hovedaktivitetene.

Viser til nordlysturisme

Unni Myklevolll viser til at lysfenomenene i «ufobygda» Hessdalen i Holtålen gjennom mange år har tiltrukket seg både skuelystne og forskere fra store deler av verden.

– Nordlysturisme har blitt storindustri i Nord-Norge, takket være fokus på produktutvikling og markedsføring. Hessdalsfenomenet er unikt, svært geografisk avgrenset og fortsatt mystisk og uforklarlig etter mange års forskning. Det kan gi spennende, bærekraftige og eksklusive utviklingsmuligheter, sier Unni Myklevoll.

Internasjonalt: Professor Bjørn Gitle Hauge (t.v.) fra Høgskolen i Østfold og astrofysiker Jader Monari fra Institutt for Radioastronomi i italienske Bologna retter inn antenneutstyr i Hessdalen i forbindelse med et forskningsprosjekt på lysfenomenet for noen år siden. 
    
      (Foto: GEIR TØNSET)

Internasjonalt: Professor Bjørn Gitle Hauge (t.v.) fra Høgskolen i Østfold og astrofysiker Jader Monari fra Institutt for Radioastronomi i italienske Bologna retter inn antenneutstyr i Hessdalen i forbindelse med et forskningsprosjekt på lysfenomenet for noen år siden.  Foto: GEIR TØNSET

Det skarpe lyspunktet lengst til høyre i dette bildet viser en av «stjernene» som opptrer i Hessdalen. Bildet er tatt gjennom et prisme, slik at man ved hjelp av optisk spektralanalyse får et «fingeravtrykk» av de stoffene som brenner og gir lys. De andre lysene i bildet er fra kjente punkter i bygda, og forteller sin historie om at det bl.a. finnes kvikksølv i den sterke gatelyspæren. 
    
      (Foto: Høgskolen i Østfold)

Det skarpe lyspunktet lengst til høyre i dette bildet viser en av «stjernene» som opptrer i Hessdalen. Bildet er tatt gjennom et prisme, slik at man ved hjelp av optisk spektralanalyse får et «fingeravtrykk» av de stoffene som brenner og gir lys. De andre lysene i bildet er fra kjente punkter i bygda, og forteller sin historie om at det bl.a. finnes kvikksølv i den sterke gatelyspæren.  Foto: Høgskolen i Østfold

På forsiden nå