Mann tilstår overgrep i Bjugn-saken

En psykisk utviklingshemmet mann har tilstått overgrep mot to jenter som var med i tiltalen mot Ulf Hammern. Nå krever Hammern saken gjenopptatt.

Saken oppdateres.

Nye oppsiktsvekkende opplysninger i Bjugn-saken har ført til at Ulf Hammerns advokat Sigurd Klomsæt nå har sendt brev til Frostating lagmannsrett med begjæring om å få saken gjenopptatt. Klomsæt krever også overfor statsadvokaten og riksadvokaten at det innledes etterforskning basert på en tilståelse fra en psykisk utviklingshemmet mann i 50-årene.

Tilsto to overgrep

I januar i år møtte den psykisk utviklingshemmede mannen opp på Rissa lensmannskontor med Tor Anders Aune, som har bistått ham. Her kom han med en tilståelse om overgrep mot to navngitte jenter, som kan knytte ham til Bjugn-saken. Overgrepene skal ha skjedd i perioden like før Bjugn-saken eksploderte.

Opplysninger om åsted og forhold i forbindelse med overgrepene stemmer godt med det som seinere kom frem under rettssaken. Etter at saken har ligget hos lensmannen i syv måneder tok Aune kontakt med Hammern og orienterte ham om tilståelsen.

Var selv misbrukt

– Jeg fikk tilståelsen helt plutselig 1. nyttårsdag. Der fortalte mannen at han selv var misbrukt som barn, og han kom med detaljert informasjon som jeg seinere koblet til Bjugn-saken. Jeg tok deretter kontakt med lensmannen og vi anmeldte saken, opplyser Tor Anders Aune.

Han sier at ettersom etterforskningen tilsynelatende ikke ble prioritert, og Hammern tapte sin sak i Høyesterett, hadde han ikke samvittighet til å sitte med viktige opplysninger som kunne sette Hammerns sak i et nytt lys.

Nevner flere voksne

– Jeg valgte derfor å orientere Hammern. Uansett er den psykisk utviklingshemmede et offer, og opplysninger som er kommet seinere tyder på at også andre voksne har spilt en langt mer aktiv rolle i overgrepene enn han som har tilstått.

Aune vil foreløpig ikke gå ut med hvilke andre voksne personer som er nevnt under tilståelsene. Han og kommunelegen i Rissa, Arnfinn Seim – som har fulgt opp den psykisk utviklingshemmede – har nå krevd at vedkommende får oppnevnt en fagperson som kan ivareta hans interesser. Aune sier at mannen er meget troverdig. Han har seinere sagt at det var en lettelse å få fortalt det han vært gjennom, men han kobler ikke sin tilståelse til Bjugn-saken.

Gjentok tilståelsen

Etter at tilståelsen kom, har Aune ikke snakket noe mer med vedkommende for å unngå å påvirke ham. Informasjonen ha ga til Ulf Hammern ble imidlertid straks fulgt opp av Hammerns advokat Sigurd Klomsæt og privatetterforsker Harald Olsen. Olsen dro 8. august til Rissa, der han sammen med talsmannen og kommunelegen har gjennomført et videointervju. Her har mannen gjentatt og utdypet tilståelsen.

Klomsæt bekrefter opplysningene. Han sier at det nok kan reises visse motforestillinger mot fremgangsmåten, men understreker at intervjuet er gjort i forsvarlige former.

– Oppsiktsvekkende

– Vi har blant annet søkt råd hos fagfolk først, spesielt ettersom vedkommende er psykisk utviklingshemmet. Tilståelsen er likevel oppsiktsvekkende og har ført til at vi har bedt om at saken gjenopptas, sier Klomsæt.

Kommunelege Arnfinn Seim var tilstede under videointervjuet, men sier han kun har vært til stede for å ivareta mannens helse. Han oppfattet ikke videoavhøret av mannen som et autorisert avhør, men mer som en forklaring.

Mannen bodde på det aktuelle tidspunktet i Bjugn der han leide hybel hos familien til en av barna som inngikk i tiltalen mot Hammern. Han skal også ha tilstått å ha befølt et annet barn som var involvert i Bjugn-saken. Det har også kommet frem informasjon om steder som kan knyttes til forklaringer som kom frem under Bjugn-saken. Vedkommende ble også nevnt i prosdyrene under rettsaken, og av Hammerns kone, Jorid – både under rettssaken og i hennes bok om Bjugn-saken. Begge mente at sporet med den psykisk utviklingshemmede var for dårlig etterforsket.

Adresseavisen var i dag i kontakt med den psykisk utviklingshemmedes verge. Vergen ønsker ikke å kommentere saken.

Les mer om saken i lørdagens utgave av Adresseavisen

 
På forsiden nå