Betania svarer på kritikken:

Lover å sikre behandlingstilbudet

Betania Malvik vil gå grundig gjennom alle sidene ved saken for å sikre at behandlingstilbudet er i tråd med tilbakemeldingen tilsynet gir.

Saken oppdateres.

Direktør Ingfrid Eggen Skogrand ved Betania Malvik synes det er en forferdelig trist sak og sier at de tar rapporten svært alvorlig.

- Hva tenker dere om behandlingstilbudet dere ga kvinnen?

- Jeg kan ikke uttale meg om denne konkrete saken. Rapporten er ikke offentlig og jeg kan ikke gå inn på saken på grunn av taushetsplikten.

På generelt grunnlag sier Skogrand at de alltid gjør en grundig og omfattende vurdering i forkant før en pasient blir innlagt. De gjennomfører samtaler og pasienter kommer på et todagers opphold i forkant av innleggelsen.

Skogrand opplyser at behandlingstilbudet er individuelt tilpasset innenfor den fastsatte rammen de har og at de gjør kontinuerlige faglige vurderinger underveis under behandlingsoppholdet.

- Statens helsetilsyn mener at dere ikke har kartlagt pasienten godt nok på forhånd. Er dere uenige i det?

- Det kan jeg ikke kommentere på grunn av taushetsplikten. Vi kommer til å sørge for at behandlingen hos oss er i tråd med tilbakemeldingen fra Statens helsetilsyn.

- Hva slags vurderinger ble gjort før behandlingen ble igangsatt?

- Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan svare på grunn av taushetsplikten.

- Statens helsetilsyn mener at behandlingen kan ha gjort at pasienten kan ha fått en forestilling om overgrep hun ikke ble utsatt for. Sakkyndige er kritiske til rollespillet som introduserte mor som overgriper. Hva er deres reaksjon på dette?

- Statens helsetilsyn må svare for den vurderingen som er gjort i tilsynsrapporten. Vi skal gå gjennom alle forhold i denne saken. Faglig forsvarlighet og trygghet er veldig viktig for oss.

- Det kommer frem at psykodramaterapeuten ikke gjennomførte behandlingen sammen med autorisert helsepersonell. Er dette forsvarlig? Hva er praksis på nåværende tidspunkt?

- På generelt grunnlag så kan jeg si at det alltid er autorisert helsepersonell med under behandlingen.

- Hva tenker dere om at hun ble verre i løpet av behandlingen?

- Jeg kan ikke kommentere denne enkeltsaken på grunn av taushetsplikten. Det ber jeg om forståelse for.

- Hvorfor ble det ikke gjort en selvmordsrisikovurdering da hun uttrykte suicidale tanker- og planer?

- Det kan jeg ikke kommentere på grunn av taushetsplikten.

På generelt grunnlag påpeker Skogrand at de alltid gjør faglige vurderinger underveis i behandlingen.

- Har dere gjort endringer i behandlingstilbudet på enhet for traumebehandling i etterkant av denne saken?

- Vi er kontinuerlig opptatt av å forbedre behandlingstilbudet. Vi gjør hele tiden faglige vurderinger og evalueringer for å ha et best mulig behandlingstilbud. Jeg vil poengtere at vår oppgave nå er å gå grundig gjennom alle sider ved saken og sikre behandlingstilbudet i tråd med tilbakemeldingene fra Helsetilsynet.

Traumebehandling
  • Enhet for Traumebehandling ved Betania Malvik gir behandlingstilbud til personer med traumer etter seksuelle overgrep.
  • Tilbudet ble opprettet i 2006 i samarbeid med Blålys, Landsforeningen for seksuelt misbrukte, Betania Malvik og virksomhetens eier, Lukas Stiftelsen.
  • Den bærende ideen er at bearbeiding av egne traumer er nødvendig for å få en helhetlig og integrert forståelse av egen identitet.
  • Psykodrama foregår både i grupper og individuelt. Behandlingen innebærer også psykomotorisk fysioterapi, selvhevdelsesgruppe og uttrykksgruppe.
  • Kilde: Betania Malvik
På forsiden nå