Retten stanser AtB-kontrakt

AtB får ikke inngå kontrakt med selskapet Norled AS om fergedrift på strekningen Brekstad-Valset fra 1. januar 2015 før det er rettslig fastslått at tildelingen er lovlig.

M/F «Ørland» ble liggende på innsiden av moloen ved Brekstad torsdag i forrige uke på grunn av den sterke vinden.   Foto: Morten Antonsen

Det har Frostating lagmannsrett avgjort i en enstemmig beslutning.