Busstransport av fotturister skal gi villreinen fred

Turister til Snøhetta på Dovrefjell bør helst bringes med buss den 15 kilometer lange strekningen fra E6 på Hjerkinn til turisthytta Snøheim, mener Dovrefjell nasjonalparkstyre.

Fotturistene inn til DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell kan forstyrre villreinflokkene. 

Saken oppdateres.

Arbeidsutvalget i nasjonalparkstyret har vedtatt å si ja til en søknad om kjøring med skyttelbuss helt fram til Snøheim, som ligger 1,5 kilometer innenfor grensen til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Begrunnelsen for å tillate slik motorferdsel også inne i nasjonalparken er at en ordning med skyttelbuss antas å forstyrre villreinen mindre enn en jevn strøm av turister til fots og på sykkel langs Snøheimveien.

Snøheim ligger ved foten av Snøhetta og er utgangspunkt for turer opp til det 2286 meter høye fjellet.

Seks turer daglig

Dovrefjell nasjonalparkstyre har fattet sitt vedtak etter en søknad fra Norsk Villreinsenter Nord. Busstransport av turister til Snøheim har pågått også de to foregående år. Det er nå gitt dispensasjon for inntil seks avganger per dag med inntil to skyttelbusser samtidig. Tillatelsen gjelder fra uke 26 til og med uke 40 i årene 2014-2017. I år betyr dette perioden fra 27. juni til 5. oktober.

Det er satt som vilkår at Norsk Villreinsenter Nord av hensyn til villreinen skal bidra til å begrense ferdsel til fots og med sykkel mellom Hjerkinn og Snøheim. Samtidig blir det påpekt at allemannsretten selvsagt vil gjelde, det vil si at det fortsatt vil være tillatt å gå eller sykle til Snøheim.

Omstridt vei og hytte

Både Snøheim og Snøheimveien har vært omstridt etter at Forsvaret i 2005 avsluttet sin bruk av Hjerkinn skytefelt og startet restaureringen av naturområdet. Den Norske Turistforening fikk etter mye strid tillatelse til å bygge opp igjen og ta i bruk Snøheim turisthytte. Striden om veien pågår fortsatt.

Forsvarsbyggs restaureringsplan for det tidligere skytefeltet innebærer at alle veier i området skal fjernes, inkludert Snøheimveien, og at prosjektet skal være ferdig i 2020.

I budsjettproposisjonen for 2014 blir det påpekt at dersom Forsvarsbygg skal rekke å fjerne veien som en del av dette prosjektet, må endelig vedtak bli fattet senest i 2017.

På forsiden nå