Orkdal vant over barnevernsansatt

En ansatt i Orkdal barnevern gikk til sak mot kommunen da hun mistet jobben. Hun tapte i dag i tingretten.

Saken oppdateres.

Barnevernet i Orkdal kommune har vært gjenstand for omfattende kritikk gjennom media og gjennom tilsynssaker hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. I kjølvannet av kritikken fikk en ansatt sparken, blant annet fordi kommunen mente at hun hadde opptrådt illojalt da hun gikk ut i pressen med kritikk mot barnevernet. Den ansatte mente selv at oppsigelsen var usaklig og at hun bare varslet om kritikkverdige forhold.

Kommunen godt fornøyd

Orkdal kommune mente at den ansatte ikke hadde vern som varsler, og dette fikk de rettens medhold i. Vedkommende fikk både advarsel gjennom en personalsamtale og senere en tilrettevisningsadvarsel. Da den ansatte så gikk ut i media med kraftige beskyldninger, hadde ikke kommunen lenger tillit til henne og ga henne sparken.

– Vi er frifunnet og det er vi godt fornøyde med. Vi er også glade for at de alvorlige påstandene som vedkommende rettet mot andre ansatte og ledelse, ikke anses som dokumentert, sier assisterende rådmann Steinar Gaustad.

I dommen heter det: «Det dreier seg om alvorlige påstander med stort skadepotensial (....). Det har vært omfattende bevisføring i saken, uten at påstandene er dokumentert.»

Les også: Innrømmer klanderverdige forhold

Krevde erstatning

Kvinnens krav i retten var å få jobben tilbake og 300 000 kroner i oppreisningserstatning. I dommen heter det imidlertid at vedkommende «selv er å bebreide for tillitstapet, og at tillitstapet gjør det nødvendig at arbeidsforholdet avsluttes».

– Jeg er veldig skuffet over deler av premissene. Her foretar retten en innskrenkning av varslervernet, sier kvinnens advokat Karl Inge Rotmo i LO.

– Det at retten trekker inn at man kunne ha varslet tidligere og at man selv var involvert i det kritikkverdige forhold, innebærer en uthuling av varslervernet, sier han.

Hans klient uttrykker skuffelse over dommen, og hvilken betydning dommen kan få for andre varslere. Det er uklart om saken ankes.

Kritisk situasjon

Assisterende rådmann Gaustad sier de hadde en kritisk situasjon i barnevernet da det stormet som verst.

– Mediepresset var stort og vi slet med mange sykmeldinger. Nå er situasjonen slik at vi har fått bygget oss opp igjen, og barnevernet fungerer slik det skal fungere. Denne dommen bidrar til at det kan fortsette slik, sier han, og legger til:

– Vi har helt klart ønsket at hun ikke skal tilbake i jobben, men nå må vi vente på en rettskraftig dom, sier Gaustad.

Saken ble behandlet over fem dager i Sør-Trøndelag tingrett nå i mai. 18 vitner forklarte seg for retten.

På forsiden nå