I full drift etter dyretragedie

I april ble bonden fratatt retten til å ha ansvar for dyrestell etter at 42 storfe-kadavre ble funnet på gården hans. Nå leier en annen fjøset, og eieren har tilsyn med dyrene.

Saken oppdateres.

Et forferdelig syn møtte politiet og Mattilsynet da de 24. april i år gjennomførte en kontroll på en gård i Ørland. Døde dyr lå strødd rundt i fjøset og utenfor. Totalt 42 storfe hadde lidd grusomt før de døde av vanskjøtsel. Bonden hadde lenge vært i søkelyset til Mattilsynet og skal også tidligere ha fått beskjed om å tømme et av de provisoriske byggene hvor det oppholdt seg husdyr.

Fratatt retten til dyrehold

Kontrollen førte til at resten av buskapen ble slaktet eller omplassert, og bonden ble midlertidig fratatt retten til å ha ansvar for dyrehold. I disse dager avgjør påtalemyndigheten om den skal reise tiltale for brudd på dyrevernloven, opplyser politibetjent Gunnar Botngård.

– Vi er ferdig med saken, men det gjenstår noen få undersøkelser før det blir avgjort om mannen blir tiltalt.

Nylig ble politiet gjort oppmerksom på at det igjen er husdyr i fjøset på gården som få måneder tidligere opplevde en av de verste dyretragediene på Fosen noensinne. Botngård vil ikke kommentere den saken nå.

– Det er visse ting vi må ta tak i her, men jeg vil ikke si mer foreløpig.

Eieren av dyrene kan imidlertid bekrefte overfor Adresseavisen at han har leid fjøset, og at det skjer med Mattilsynets velsignelse.

Ny dyreverntragedie

– Er det korrekt at mannen som drev her tidligere, og som ikke har lov til å ha ansvar for dyr, har tilsyn med buskapen din?

– Han ser til dyrene om natten og når jeg ikke er tilstede, men han har ikke noe ansvar for driften, sier dyreeieren.

Dyreeieren er selv under oppsikt av Mattilsynet for en dyretragedie på sin egen gård i nabokommunen i høst. Denne saken er ikke kjent verken for offentligheten eller for Fosen dyrevernnemnd, til tross for at tolv ungdyr frøs i hjel ute på beite.

– Ja, jeg kan bekrefte at jeg mistet tolv kalver på grunn av været. Ettersom jeg hadde problemer med å bygge ut fjøset, hadde jeg ikke mulighet til å ha dyrene inne. I det våte og kalde været tok kalvene ikke til seg mat og frøs i hjel. Jeg tok umiddelbart kontakt med Mattilsynet og fikk beskjed om å utbedre forholdene, sier mannen.

Bønder reagerer på tilsynet

Mange bønder i Ørland og Bjugn har reagert på flere tilfeller av det de omtaler som vanskjøtsel av dyr uten av Mattilsynet eller landbruksmyndighetene tar affære. En bonde på Ørlandet har selv sett tragedien på nært hold og vet at saker flere ganger er rapport til Mattilsynet uten at det tilsynelatende blir reagert.

– Mattilsynet legger seg opp i om vi har tre centimeter for smal bås og om dyrene har båsmatter, men er sakene alvorlige nok, vender de ryggen til. Vi reagerer spesielt på at bonden i Ørland har dyr på gården igjen så kort tid etter dyretragedien, sier en nabobonde, som ikke ønsker å stå frem med navn.

Han sier at flere reagerer på de nye bondeentreprenørene som leier jord overalt, men som ikke har tid til å passe dyrene sine.

– Vi kjenner til flere eksempler på tilsvarende dyrevernsaker som ikke er blitt omtalt i media. Man får inntrykk av at de som skal passe på er mer opptatt av å ta seg av folket enn dyrene. Det kan da ikke være slik at Mattilsynet først får myndighet til å gripe inn etter at dyrene har dødd, spør bonden.

Oppsyn med ti gårder

Mattilsynet i Fosen sier de ikke kan gripe inn mot vanskjøtsel før de har hjemmel til det.

Rundt ti gårder i Fosen blir nå fulgt nøye gjennom Mattilsynets observasjonsliste.

Driften ved flere gårder i Fosen er de siste årene stengt på grunn av vanskjøtsel, og flere står i faresonen, bekrefter distriktssjef Bjørn Gullund i Mattilsynet Fosen.

– Vi følger flere gårder tett etter tragedien i Ørland i vår. Rundt ti gårdsbruk er på vår obs-liste. Det vil si at vi har evaluering av virksomheten hver 14. dag, sier Gillund.

Det er seksjonssjef Brit Åse Gilleberg som har tilsynet med bøndene i Ørland og Bjugn gjennom en halvstilling i Mattilsynet og resten som praktiserende veterinær. Hun bekrefter at det har vært en ny dyrevernsak i Bjugn i høst.

– Men hvorfor er denne ikke blitt rapportert til dyrevernnemnda eller blitt kjent offentlig?

– Den kan ikke sammenliknes med de andre dyrevernsakene vi har hatt i Trøndelag i det siste, sier Gilleberg og henviser til distriktssjefen for ytterligere kommentar.

Sak også i Bjugn

Gillund mener heller ikke saken der tolv kalver frøs i hjel på beite i Bjugn, er av samme alvorsgrad som tragedien i Ørland.

– Denne bonden hadde problemer med fôringen. Kalvene var ikke avmagret og da er det vanskeligere for oss å gripe inn. Vi er nødt til å ha en hjemmel for det vi gjør. Også bonden har krav på rettssikkerhet. Når det er sagt, er vi nødt til å være på banen tidlig, og det er ikke akseptabelt at så mange kalver dør som i dette tilfellet, sier Gillund.

Leder for Fosen dyrevernnemnd, Arvid Staven, ble først i går informert om at det er en sak på gang også i Bjugn. Han er overrasket over at en så alvorlig sak ikke er meldt inn.

– Denne saken har gått forbi oss i dyrevernnemnda. Det er vanlig at vi får en bekymringsmelding, men i denne saken har vi ikke hørt et ord. Jeg vil derfor ta tak i saken over helgen, sier Staven.

På forsiden nå