Fant opp hjulet

RØROS: Det lille selskapet Magiquint AS på Røros lanserer nå et h elt nytt verktøy, som ved hjelp av dreibare skiver, fargekoder og enkle symboler vil gjøre det mye enklere å trenge inn i musikkens forunderlige verden.

Saken oppdateres.

TV-ADRESSA: Slik fungerer musikkhjulet

Musikkhjulet har allerede høstet sterk anerkjennelse, bl.a. fra professor Nils E. Bjerkestrand ved Norges musikkhøgskole, og fra en rekke musikkpedagoger og utøvende musikere.

Magiquint, som er navnet på det nye verktøyet, som på en lett tilgjengelig måte visualiserer kompliserte musikkteoretiske p roblemstillinger og sammenhenger. Det nye verktøyet gjør det lettere å gjenkjenne mønstre i musikken, og ikke minst kan det være et sterkt hjelpemiddel i innstudering av musikkstykker og huske dem utenat.

- Produktet er først og fremst beregnet som et hjelpemiddel for musikkpedagoger, -studenter og -elever. Ved hjelp av fargekodene og symbolene kan de finne en enklere vei til forståelse av logikken og geometrien i musikken. Magiquint er også anvendelig som transponeringsverktøy (endring av tonearter) og et supplement til musikkteoribøkene, sier Margrethe Smit Ellis.

Møtte musikkveggen

Det var hun som unnfanget ideen til det nye verktøyet, som en løsning på sine egne problemer da hun for 25 år siden møtte veggen i forhold til å begripe teoriene og selve geometrien i den musikken hun terpet på da hun slet for å lære å spille klaver.

- Jeg startet med pianotimer allerede som tiåring. Jeg fløt lenge på mitt gehør, inntil pianolæreren min oppdaget at jeg ikke f orsto notene som annet enn ett og ett tegn, og at jeg ikke evnet å lese dem som musikkmønstre. Det hele endte i ren teorivegring, og for å komme videre skjønte jeg at jeg måtte utvikle et eget hjelpemiddel for å kunne trenge inn i musikken og forstå den, sier Margrethe.

Et visuelt læremiddel

Etter en lang og omstendelig prosess kom hun frem til grunnlaget for det som i dag er blitt Magiquint. Ved å dreie på skivene er det enkelt å finne parallell- og varianttonearter i dur og moll.

Hver tone og toneart har sin farge i et oversiktlig system.

Fargene er hentet fra 1700-tallet, da den tempererte skalaen ble introdusert. Det er også utviklet en brukerveiledning, hvor det gis eksempler på hvordan Magiquint kan brukes. Systemet legger også stor vekt på lytting, og bruken av musikkskiven er delt inn i tre nivåer - fra nybegynnere til viderekomne.

Finansiell støtte

Veien fra idé til produkt har deretter gått via et nyetablert produksjonsselskap som Margrethes søster, Rulle Smit, etablerte på Røros etter at hun trådte tilbake som regissør bl.a. for det store musikkhistoriske spillet «Det brinner en eld» på Røros.

Sammen med seg i selskapet har hun også Vigdis Sandnes med sin markedskompetanse, tidligere styreleder Evald Jon Strøm i stiftelsen Det brinner en eld, og ikke minst Kristin Loch Strøm, som med sin finansielle styrke representerer et viktig fundament for det nye selskapet.

- Vi har søkt og fått etablererstøtte fra Innovasjon Norge, og vi har gått en lang vei for å teste det nye produktet på alle bauger og kanter for å være sikre på at det holder mål, og vi har også fått det mønsterbeskyttet både nasjonalt og internasjonalt. Nå er vi klare til å gå ut i markedet med Magiquint. Det skjer i samarbeid med Musikk i skolen, Norsk Noteservice og norske bokhandlere, og vi har faktisk en god følelse av at dette kan komme til å bli en svær greie, sier Rulle Smit.

 
På forsiden nå