Fant opp hjulet

RØROS: Det lille selskapet Magiquint AS på Røros lanserer nå et h elt nytt verktøy, som ved hjelp av dreibare skiver, fargekoder og enkle symboler vil gjøre det mye enklere å trenge inn i musikkens forunderlige verden.

TV-ADRESSA: Slik fungerer musikkhjulet

Musikkhjulet har allerede høstet sterk anerkjennelse, bl.a. fra professor Nils E. Bjerkestrand ved Norges musikkhøgskole, og fra en rekke musikkpedagoger og utøvende musikere.