Ansatte i Psykisk helsevern opprørte over kutt:

106 millioner har forsvunnet

– Staten tror de har gitt 127 millioner til psykisk helsevern i Midt-Norge, men 106 av disse millionene har forsvunnet i varige kutt, som følge av nedskjæringene ved St. Olavs.

Saken oppdateres.

Tillitsvalgte, hovedvernombud og Fagforbundet i Psykisk helsevern summerer opp utbyttet av Opptrappingsplanen for psykisk helsevern, som ble lansert i 1998 og varer fram til 2008. Siden oppstarten har de fått tilført 127 millioner i opptrappingsmidler fra staten.

– Men den effektive opptrappingen har ikke vært på mer enn cirka 21 millioner. Sporbare tall viser at vi bare siden 2005 har gitt fra oss 106 millioner, i varige kutt, for å dekke opp underskuddet ved St. Olavs, sier Geir Tranø, som er hovedvernombud i psykisk helsevern. De ansattes representanter mener det som skjer grenser til bedrag.

– Jeg tviler på at statsråd Brustad er klar over situasjonen, sier tillitsvalgt Ulf Steen.

De mener resultatene vil bli synlige det neste halve året, ved at en økt andel av de som behøver hjelp, vil bli stående uten.

Mister spesialister

Den største bekymringen for de ansatte i psykiatrien er rekrutteringen av spesialister.

Siden Psykisk helsevern ble en del av St. Olavs Hospital i 2003 har divisjonen hatt et underforbruk. Ifølge de tillitsvalgte har dette hele tiden blitt benyttet av St. Olavs for å rette opp det totale sykehusbudsjettet

– Vi har slitt med å finne fagfolk til en del stillinger. Hvis vi nå får fatt i spesialistene vi trenger, vil vi ikke lenger ha råd til å ansette dem, fordi St. Olavs har gjort vårt underforbruk om til varige kutt, sier Tranø.

Representantene for de ansatte mener de verken har lønns- eller driftsmidler til å opprette de tilbudene som ble varslet ved nedleggelsen av 16 senger innen Divisjon Psykisk helse i mai i år. De ambulante akutt-teamene som skulle sørge for færre innleggelser, skulle være på plass før årsskiftet. Nå foreslås opprettelsen av dette tilbudet utsatt i minimum et halvt år.

– Det snakkes om en redusert oppstart, men pengene som skulle brukes til å stable de akutte teamene på beina finnes ikke lenger, sier tillitsvalgt Nordmann Sandvik.

Han mener sykehusstyret har gått fra de klare forutsetningene for avviklingen av de 16 sengene som lå i styrevedtaket da kuttene ble vedtatt.

– Man var i utgangspunktet bekymret for om de ambulante teamene ville være tilstrekkelig til å erstatte de intermediære sengene. At fullføringen av de ambulante teamene foreslås utsatt, øker bekymringen ytterligere, sier Tranø.

«Forsinket opptrapping»

På dagens styremøte for St. Olavs Hospital foreslår sykehusdirektør Gunnar Bovim å spare inn ytterligere 25 millioner kroner i Psykisk helsevern. 12,5 millioner av disse har direktøren kalt «forsinket opptrapping».

– Vi låner bort opptrappingsmidler, men har dårlig erfaring med å få dem tilbake, sier Steen.

Tranø, Sandvik, Jenssen og Steen vil ha lånet protokollført, med en garanti om at pengene skal tilbakeføres i budsjettet for 2009.

– Det som gjør bildet ennå svartere er at 2009 blir et ennå tyngre år for sykehuset, fordi man da skal begynne å betale tilbake kapitalkostnadene for det nye sykehuset, sier Tranø, som mener det er nærmest utenkelig at sykehuset da vil finne midler til å betale tilbake et «lån» til psykisk helsevern.

 
På forsiden nå