- Kunne gått så mye verre

Statens vegvesen sprengte vekk fjell for tre år siden på samme sted som Lavprisekspressen veltet lørdag morgen.

Saken oppdateres.

Vegvesenets sikkerhetstiltak kan vise seg å ha reddet livet til flere busspassasjerer. Til en prislapp på 170 000 kroner.LES MER: Veltet ut i grøfta- Det er vanskelig å si hvilke skader som hadde blitt påført bussen og passasjerene hvis vi ikke hadde gjort tiltakene i 2007, men sansynligheten er stor for at skadeomfanget ville vært mer alvorlig, sier senioringeniør Odd Nygård ved Statens vegvesen region midt.

«Ettergivende» terreng

Det var Nygård selv som tok initiativet til å utbedre enkelte partier langs E6 mellom Oppdal og Ulsberg høsten 2007. Å utbedre en smal, svingete, uoversiktlig og ulykkesbelastet strekning kan fort bli en dyr affære, men Nygård mente det var mulig å gjøre det for en lav kostnad.

- Vi fjernet skog, sprengte vekk fjell, gjorde grøftene slake og fikk sideterrenget til å bli «ettergivende». Målet var at det skulle bli bedre sikt og at de som kjørte utenfor vegen ikke skulle bli alvorlig skadet, sier Nygård.

- Ville truffet fjellknaus

Tre år senere kan disse tiltakene ha vært medvirkende årsak til at ingen ble alvorlig skadet da bussen fra Lavpriskekspressen kjørte utfor veien tidlig lørdag morgen.Les mer: - Bussen kjørte ut på rett strekningPolitiet har forklart at bussen var på vei nordover da sjåføren plutselig skjenet over på andre siden av veien, kjørte 50 meter bortover grøftekanten og veltet.

- På nøyaktig samme sted hvor bussen kjørte utfor hadde vi gjort tiltak i en lengde på 250 meter. Det ville blitt en bråstopp i en fjellknaus for bussen dersom vi ikke hadde gjort tiltakene, hevder Nygård.

Lønnsomme tiltak

Transportøkonomisk institutt har regnet ut samfunnskostnadene for en trafikkulykke med følgende alvorlighetsgrad:

Lettere skadet: 900 000 kroner

Alvorlig skadet: 6 700 000 kroner

Meget alvorlig skadet: 20 100 000 kroner

Dødsfall: 29 300 000 kronerVegvesenet valgte ut 22 punkter langs E6 mellom Oppdal og Ulsberg som de utbedret. Totalsummen ble usle tre milliioner kroner. Det er billigere enn rekkverk på strekningen.

- Tiltaket som ble gjort på samme sted som bussen kjørte utfor kostet 170 000 kroner. Hvis en antar at man unngikk en alvorlig ulykke i helga, så ser man at tiltaket var svært lønnsomt, sier Nygård.

Lavkostnad veien å gå

Dersom man skal få gjort noe med veistandarden i Norge, så må det være flere tiltak som koster lite mener senioringeniøren.

- Dette tiltaket gjør ikke noe med asfalten, men jeg mener det har stor nytteverdi likevel. Ulempen med for eksempel rekkeverk er at det gjør det vanskelig å sykle og gå langs veien og gir problemer for brøytemannskap og kantklippere. Det er mange strekninger i Midt-Norge som kunne vært utbedret på denne måter, sier Nygård.

 
 
På forsiden nå