- Bør ikke bruke Tamiflu ukritisk

Lege Steinar Westin mener myndighetene praksis med å gi legemidlet Tamiflu reseptfritt til pasienter som ikke er influensatestet er for liberal.

Saken oppdateres.

– Det vi som leger ser nå er at folk knasker tamiflu bare de har litt hoste. Det blir helt feil. Skal man ta tamiflu så må man i hvert fall være sikker på at man har de klassiske influensasymptomene som kroppssmerter og feber, sier lege og professor Steinar Westin.Ikke resept

Mens Tamiflu tidligere har vært reseptbelagt, endret helsemyndighetene 5. november praksis, slik at en farmasøyt i apotek kunne skrive ut Tamiflu.

Myndighetene anbefaler i tillegg bruk av Tamiflu så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

– Tilhører du en av risikogruppene og du har feber og andre symptomer som tørrhoste, muskelsmerte, sår hals eller snue, anbefaler helsemyndighetene at du starter behandling med Tamiflu så fort som mulig. Senest innen 48 timer etter du har blitt syk med en eller flere av disse symptomene. Dette er særlig viktig om du vet at det går influensa i ditt nærområde, opplyser helsemyndighetene på pandemi.no.

Ikke sjekk

Westin er enig i oppfordringen om at hele befolkningen skal ta vaksine, men i oppfordringen om bruk av Tamiflu mener han de går for langt.

– Det er viktig å være klar over at dette er et legemiddel med bivirkninger. Jeg mener det blir galt å oppfordre folk til å ta dette ukritisk. De burde ha vært sjekket først, mener han.

Overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet måtte først sjekke hva myndighetene egentlig anbefalte ved bruk av Tamiflu da han ble kontaktet av Adresseavisen.

– Om vi skal endre retningslinjer for utskrivning av Tamiflu er selvfølgelig noe vi hele tiden vurderer. Problemet er at vi til nå vet for lite om effekten av bruken, sier Iversen.

Mindre interesse

Ved Vitus apotek på City Syd i Trondheim hadde de 5. november en lang kø av mennesker som ønsket å kjøpe Tamiflu uten resept.

– Første dag etter at restriksjonene ble endret solgte vi 200 pakker med Tamiflu, og dagen etter det gikk det 70 pakker, opplyser farmasøyt Laila Havdal.

Nå er salget nede på mellom ti og 20 pakker per dag.

–Det er samme antall som vi solgte før endringene. Alle må fylle ut et skjema før de kan få medisin. Det fungerer som en resept, sier Havdal.

Ifølge Apotekerforeningen var det de første 11 dagene etter omleggingen omtrent 167000 pasienter som skaffet seg Tamiflu.

– Antallet personer som skaffer seg Tamiflu er fortsatt langt lavere enn helsemyndighetenes anslag for antallet personer som er influensasmittet, heter det i en pressemelding.

 
 
 
På forsiden nå