Utøya-ungdommene dropper ut av skolen

De slutter på skolen eller har skyhøyt fravær. Den nasjonale støttegruppen opplever at mange berørte av terrorangrepet ikke greier skolehverdagen.

Saken oppdateres.

- Det er trist. Spesielt den siste tida har vi hørt om flere tilfeller rundt om i landet hvor ungdommene dropper ut av skolen og studier, sier Tove Selbekk, nestleder i den nasjonale støttegruppen etter terrorangrepet 22. juli.

Hun reagerer på at skolene har svært ulik praksis på å følge opp elevene og å måle sykefravær.

- Enkelte elever har allerede fått høre at de har så mye fravær at de ikke kommer til å få godkjent fagene uansett. Det blir et helt feil utgangspunkt, sier Selbekk.

- Viser fleksibilitet

Det foreligger ikke noen eksakte tall på hvor mange berørte etter terrorangrepet som har sluttet på skolen, med studier, i lærlingpraksis eller jobb. Verken Sør- eller Nord-Trøndelag fylkeskommune har foreløpig fått tilbakemeldinger om elever eller lærlinger som har sluttet. Men mange sliter, forteller Inger Christiansen, fylkesdirektør for opplæring i Sør-Trøndelag.

- Vi har en veldig oppmerksomhet mot disse elevene, og vi vil vise stor fleksibilitet. For dem som sliter, kan det handle om ting som mareritt, tapt nattesøvn og dårlig konsentrasjon, sier hun.

Christiansen understreker at skolen vil strekke seg svært langt for at disse elevene ikke skal tape mer på grunn av det de har vært gjennom.

- Det vi skal måle er læringsutbytte og ikke fravær. Vi har store muligheter for å legge til rette, og har ingen begrensninger verken økonomisk eller på annen måte, sier Christiansen.

Fire forhold til nytte

Fylkesdirektøren nevner fire forhold som kan bidra og være til nytte:

  • I videregående skole er det ingen fraværsgrense.
  • Skoleåret kan deles opp.
  • Vedkommende elev kan legge til et ekstra år.
  • Eleven kan jobbe hjemme i stedet for å være på skolen.

- Når jeg sier at det ikke eksisterer fraværsgrense, så er det selvsagt innenfor en viss grense. Dersom en elev ikke viser seg på et halvt år, og vi mangler en dialog med vedkommende, blir det vanskelig, understreker Inger Christiansen.

Fraværsdokumentasjon

- Blir ikke likevel et stort fravær oppfattet negativt ved søknad til andre studiesteder og av arbeidsgivere?

- Alt fravær kommer på vitnemålet. Men det kan legges ved en dokumentasjon som forklarer hvorfor fraværet er stort. Et slikt vedlegg kan også inneholde dokumentasjon fra fastlege og psykolog, sier Christiansen.

Frykter stigmatisering

Selbekk i den nasjonale støttegruppen mener imidlertid at fravær som skyldes angrepet på Utøya ikke bør stå på vitnemålet i det hele tatt.

- Dersom dette fraværet blir dokumentert i et eget vedlegg, vil både fremtidige skoleinstanser og arbeidsgivere få vite at vedkommende var på Utøya 22. juli. Ungdommene ønsker å komme bort fra at alle vet at de var på øya under massedrapet. Det blir en fremtidig stigmatisering som de må få slippe, sier hun.

Selbekk har selv en datter som var på Utøya 22. juli. Som mor har hun tatt grep for å hjelpe datteren til å fortsette skolegangen.

- Foreldre må i samråd med ungdommene ta initiativ til et møte med kontaktlærer og en person ved skolen med beslutningsmyndighet. De har krav på tilpasset undervisning ifølge utdanningsloven. Dette kan bety at de for eksempel kan få tilsendt e-post med pensumet som gjennomgås på skolen de dagene de ikke klarer å møte.

 
På forsiden nå