- Selv ikke Stasi kunne ha avslørt Breivik

Politiets sikkerhetstjeneste finner ingen grunn til å ta selvkritikk for at Anders Behring Breivik forsvant under radaren.

Saken oppdateres.

– Jeg tror ikke engang Stasi i Øst-Tyskland kunne ha avslørt denne personen. Han ville ha gått utenom nettet selv der, sier PST-sjef Janne Kristiansen til NTB.

Hun avviser at truslene fra ytre høyre er blitt nedprioritert som følge av all oppmerksomheten om ekstrem islamisme.

– Vårt hovedfokus er fremdeles ekstrem islamisme, i likhet med resten av Europa, Russland og USA. Men vi har ikke mistet oppmerksomheten om høyreekstremister. Vår siste trusselvurdering sier nettopp at vi må forvente en oppblomstring i disse miljøene, sier hun.

På liste

– Vi har tidligere påpekt hvor vanskelig det er å avdekke soloterrorister. Her er det ikke en gang en soloterrorist, men hva vi kaller en ensom ulv. Han har ikke tilhørt et ekstremt miljø og figurerer ikke i noen av våre registre, sier hun.

I etterkant av terroraksjonene saumfarte PST egne arkiver og fant Breiviks navn kun én eneste gang. I mars sto han på en liste fra Toll- og avgiftsdirektoratet over nordmenn som har handlet hos et firma i Polen, som blant annet selger kjemikalier.

– Breivik hadde mottatt varer for rundt 120 kroner. Listene sier ikke hva han kjøpte, men det er begrenset hva han kan ha kjøpt, sier PST-sjef Janne Kristiansen til NTB.

Ifølge PST-sjefen var det ikke noe ved Breiviks navn for øvrig som gjorde at PST fattet mistanke da navnet hans dukket opp på listen. Selv ikke det faktum at han har postet en rekke innlegg på ulike islamkritiske nettsider fikk PST til å gå ham nærmere etter i sømmene.

– Han har ikke tilkjennegitt de helt ekstreme holdningene på disse nettstedene. Tvert imot har han framstått temmelig moderat, sier Kristiansen.

«Ondskap inkarnert»

PST-sjefen var selv på ferie da terrorbomben smalt fredag ettermiddag. 40 minutter etterpå var hun på jobb, og det har hun vært siden.

Det planmessige og kalkulerte i hans modus operandi får den ellers så sindige juristen til å bruke kraftige karakteristikker.

– Han har hele tiden levd et lovlydig liv, der han har registrert sine våpen og virksomheter og leid et gårdsbruk for å kunne kjøpe inn kunstgjødsel. Det viser hvor beregnende han har vært. Man kan knapt tenke seg hans make. Dette er ondskap inkarnert, sier hun.

- Ikke holdepunkter for nett

Ifølge Kristiansen har PST nå to hovedanliggender: Å finne ut om Breivik handlet alene og om han virkelig er del av et større internasjonalt nettverk, slik han selv hevder.

– Vi har ikke funnet noen holdepunkter for at det var flere om ugjerningene eller at han tilhører et nettverk.

PST-sjefen har fått kritikk fra flere hold for å ha vært taus gjennom hele helgen og først nå gir offentligheten et innblikk i hva overvåkingstjenesten har visst om Breivik.

– Den kritikken tar jeg ikke til meg. Det var enighet om at Oslo politidistrikt skulle være talerøret utad, og vi har kanalisert all vår informasjon dit. Det ville være veldig uheldig om informasjonen som gikk ut ikke var koordinert på forhånd, sier hun.

 
På forsiden nå