Pressekonferanse med politiet:

Vil offentliggjøre navn på døde hver dag fremover

Politiet sier at det vil ta tid å identifisere og varsle pårørende.

Saken oppdateres.

På en pressekonferanse ble det kjent at alle drepte fra Utøya-massakren og bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet vil bli offentliggjort fortløpende fra og med klokka 18.00 i dag. Hver dag på samme tidspunkt vil det bli lagt ut navn på drepte helt til alle ofrene er identifisert.

Her er politiets nettsider.

Politiet i Oslo holdt pressekonferanse fra politihuset på Grønland klokken 16.00 tirsdag ettermiddag.

Visepolitimester Sveinung Sponheim, stabssjef Johan Fredriksen og politidadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby var til stede.

Første navn på offer i dag

På pressekonferansen ønsker politiet å orientere om hvordan og på hvilket tidspunkt man skal identifisere de som er drept.

- Vi har mottatt noen bekreftede navn på omkomne. Det er satt i gang varsling til pårørende. Identifiseringsarbeidet pågår fortløpende. I kveld klokka 18 vil de første navnene bli offentligjort på www.politi.no. Vi vil sende ut melding klokka 18 hver dag fremover, sier Sponheim, og legger vekt på viktigheten av at alle pårørende blir kontaktet av lokalt politi.

- Hvor mange det blir, kommer an på hvor mange pårørende vi får varslet innen kl 18, sier han.

Samtidig vil det bli sendt ut en pressemelding med navn, alder og bostedskommune til den enkelte omkomne. Politiet vil ikke opplyse tall på antall drepte i videre pressekonferanser.

200 000 i rosetog

Stabssjef Johan Fredriksen overtok mikrofonen.

- 30 politifolk og 15 krimteknikere gjør søk på Utøya. Det blir også brukt de mest avanserte hjelpemidlene som finnes. Det er ingenting som skal være ugjort i denne saken for å finne savnede, sier han.

- Regjeringskvartalet vil være sperret av inntil to uker. Væpnet vakthold vil forsvinne etter hvert. Det vil fortsatt være usynlige og synlige sikkerhetstiltak. Det vil være trygt å vandre i Oslo by, sier stabssjefen.

Imponert over rosetoget

Deretter ønsket stabssjefen å ta tak kritikken som har kommet i etterkant i forbindelse med politihelikopteret, og hvorfor det ikke ble sendt til Utøya.

- Det har vært en sak om politihelikoptere som er blåst ut av enhver proporsjon. Det var i lufta rundt klokka 21, ble brukt til søk. Det har ingen operativ funksjon, og er parkert på Gardermoen. Vi ønsker ikke å delta i debatten om ressursspørsmål videre. Det er uverdig at enkelte aktører gjør det, sier Fredriksen.

Stabssjefen var mektig imponert over måten befolkningen hadde tatt tilbake byen.

- Saken er en stor belastning for alle. Jeg vil takke for den verdighet som preget gårsdagens arrangement. Det var rundt 200 000 mennesker i byen, og det er den største markeringen vi har opplevd, sier han.

- Inni politiuniformene er det et gjennomsnitt av den norske befolkning, vi er også mennesker av kjøtt og blod, poengterte Fredriksen.

To rettspsykiatere oppnevnes

Hjort Kraby fikk spørsmål om når siktede skal avhøres igjen, og svarte at det vil skje i løpet av kort tid.

Det jobbes med å oppnevne to rettspyskiatere i løpet av de nærmeste dagene.

- Hva slags hjelp og oppfølging får de overlevende?

- Det er nødetatene i første omgang. Det opprettes pårørendesenter i kommunene, og de får oppfølging ut fra hva slags fase de er i. De vil ikke bli overlatt til seg selv, sier Fredriksen.

Tilsyn med siktede

- Hvordan forholder dere til at Breivik har sagt at det finnes flere terrorceller i utlandet?

- Jeg vil ikke gå i detaljer på hva vi gjør, men dette er noe vi undersøker. Han sier selv at han jobbet alene, men vi må selvsagt sjekke om det finnes noen meningsfeller, sier Hjort Kraby.

Fredriksen sier at de får mye tips i forbindelse med terroraksjonene, og de har satt ressurser som kan håndtere alt som kommer inn til politidistriktet.

- Har dere tilsyn med tanke på faren for at siktede tar sitt eget liv?

- Det er en svært spesiell sak og vi tar selvsagt vare på ham og har et tilsyn med ham, sier Hjort Kraby.

- Små kroppsdeler

- Flere overlevende som sier at de prøvde å ringe politiet før 17.26.17. Er det noen som har prøvd å ringe, men blitt tatt for å være en spøk?

- Når det blir overbelastning på Nordre Buskerud, så går nødtelefoner til Søndre Buskerud politidistrikt, og de fikk første melding klokka 17.33, sier Fredriksen.

- Hvor lang tid regner dere med å bruke på å søke gjennom regjeringskvartalet?

- Vi søker etter veldig små kroppsdeler. Vi har sagt at det kan ta opptil to uker slik saken står nå, sier Fredriksen.

- Siktede skal ha skaffet seg kjemiske stoff flere steder? Er det kommet frem kjøp av andre kjemikalier?

- Det er ikke noe vi ønsker å kommentere akkurat nå, sier Hjort Kraby.

 
 
 
 
På forsiden nå