Nordmenn mer skeptiske til overvåking

Færre nordmenn støtter politiets bruk av overvåkningsmetoder i dag, sammenlignet med for fem år siden.

Saken oppdateres.

PST har fått kritikk for at de ikke greide å fange opp Behring Breiviks planer. Men i dag, nøyaktig to måneder etter terroren i Norge, legges det frem en undersøkelse som viser at nordmenn er blitt mer skeptiske til overvåking som kan avsløre terrorplaner.

Rett etter minnemarkering

I undersøkelsen, som er utført på oppdrag fra fire forskere ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, har nordmenn fått tre spørsmål om forebyggende tiltak som kan forhindre terror.

Spørsmålene ble stilt i slutten av august, kun noen dager etter den nasjonale minnemarkeringen i Oslo Spektrum for terrorofrene 22. juli.

Nøyaktig de samme spørsmålene ble stilt i 2006, og de nye svarene viser at:

  • Andelen som mener myndighetene tilfeldig kan stoppe og ransake folk på gaten sunket med 14 prosentpoeng.

  • Andelen som mener myndighetene burde hatt rett til å avlytte folks telefonsamtaler sunket med 18 prosentpoeng.
  • Andelen som mener myndighetene bør ha rett til å holde personer i forvaring så lenge de vil uten å stille dem for retten har sunket med fire prosentpoeng.

Svar til Stoltenberg

Forsker og terrorekspert Magnus Ranstorp, mener det norske folket raskt har greid å sette terrorismen i en samfunnskontekst.

- Jeg opplever disse tallene som et svar på Stoltenbergs oppfordring til mer åpenhet og mer demokrati. At den tonen ble satt så raskt var helt avgjørende for hva befolkningen fokuserte på som nasjon, ved at man også fra politisk ledelse konsentrerte seg om sorgarbeidet og et åpent samfunn, sier han.

Glad for grenser

Elin Maria L'Estrange (24) overlevde Utøya-tragedien, og er glad for resultatene i undersøkelsen.

- Det er min personlige frykt som gjør seg gjeldende når jeg går på gaten i Oslo. Andre som går på gaten må føle seg trygge etter objektive standarder, sier hun til Aftenposten.

Hun er imidlertid med på at noen tiltak kan være på sin plass.

- Noen sikkerhetstiltak må man kanskje innføre som man ikke har hatt før.Men de må ikke være anti-demokratiske. Det må ikke være tendenser til overvåkning, sier hun. 
På forsiden nå