Sakkyndige for terrorofrene utnevnt

NTNU-professor skal utrede skadene hos de berørte.

Saken oppdateres.

Oslo tingrett har oppnevnt psykiater Are Holen og psykolog Dagfinn Winje som sakkyndige for ofrene etter terrorangrepene 22. juli i fjor.

Rollen for de to sakkyndige vil være å vurdere de psykiske skadevirkningene for overlevende og etterlatte etter angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya i fjor.

Are Holen er professor ved Institutt for nevromedisin ved NTNU. Han er spesialist i psykiatri. I 1966 grunnla han og har siden ledet organisasjonen Acem, som har utviklet metoden Acem-meditasjon. Han er også nasjonalt og internasjonalt kjent for sine arbeider innen stress- og katastrofeforskning og har blant annet utviklet en samtalebasert bearbeidelsesmetode for personer som har vært utsatt for traumatiske hendelser.

I et informasjonsskriv til bistandsadvokatene tirsdag begrunner tingretten oppnevnelsen med at de to vil gjennomføre en utredning av skadene hos de berørte og at dette vil danne grunnlag for krav hos Kontoret for voldsoffererstatning.

– I tillegg vil de sakkyndige under hovedforhandlingen møte og redegjøre for sine vurderinger i retten, står det i brevet som er underskrevet av tingrettsdommer Anne Margrethe Lund.

 
På forsiden nå