Fjordman publiserte sin egen vitneforklaring på nett

Bloggeren Peder Nøstvold Jensen, som er kjent under pseudonymet Fjordman, slapp å vitne i rettssaken mot Anders Behring Breivik, men publiserte tirsdag det han kaller et foreslått vitneprov.

Saken oppdateres.


I teksten som han har publisert på nettstedet Gates of Vienna, kommer han med ramsalt kritikk av Breivik, massedrapsmannens ideer og tanker og hans såkalte manifest, der Jensen er sitert en rekke ganger.

– Breiviks såkalte manifest kan kun beskrives som et rent makkverk, skriver Jensen og understreker at noen tekster der er logisk sammenhengende, men det er utelukkende fordi Breivik ikke har skrevet dem selv.

– Samlet sett er det en sterkt usammenhengende tekst, et forvirret produkt av et svært forvirret sinn. Kompendiet er latterlig dårlig redigert og umotivert langt i antall sider. Det er vanskelig å forstå at Breivik skal ha brukt flere år på dette, skriver han.

Innbilt storhet

Jensen, som etter eget ønske slapp å vitne i rettssaken, skriver at lengden på 1.500 sider gjør at han sitter igjen med inntrykket av at manifestets hovedfunksjon er å fremheve Breiviks innbilte storhet som person. Peder Nøstvold Jensen tar opp en rekke temaer i teksten der han selv stiller spørsmålene og lar seg selv svare. Noe han diskuterer, er eksistensen av organisasjonen Knights Templar.

– Jeg antydet overfor politiet allerede i 2011 at jeg ikke har noen kjennskap til en terrororganisasjon som Knights Templar og sterkt betviler dens eksistens. Jeg tror heller ikke at en slik hypotetisk organisasjon, dersom den faktisk hadde eksistert, ville vært interessert i en person uten utdannelse, militær erfaring, praktisk ekspertise eller politisk nettverk av betydning. Breiviks selvsentrerte personlighet ville også vanskeliggjort et samarbeid. Det er hyggelig å konstatere at politiet etter et års etterforskning ser ut til å ha kommet til samme konklusjon, skriver han.

Volden er målet

Mannen som i flere år publiserte islamkritiske tekster på nettet under pseudonymet Fjordman, er også opptatt av Breiviks tegneserieaktige virkelighetsoppfatning og ideologi som han mener er sentrert rundt voldsbruk.

– Breivik ga tidlig under rettssaken uttrykk for at hans forbilder er alle som bruker vold, uansett ideologi, internasjonale og nasjonale sosialister så vel som militante muslimer. I tilfellet Anders Behring Breivik er det grunn til å mistenke at vold ikke er et middel for å nå et bestemt mål, men at volden snarere er målet i seg selv, skriver Jensen.

Han forteller også at han selv var politisk aktiv på venstresiden i tenårene, og at også han ville vært et naturlig mål for Breivik.

– Da jeg var 14-15 år, som de yngste ofrene på Utøya, deltok jeg på medlemsmøter i ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Venstreparti, som er til venstre for AUF. Breivik ville også drept meg da jeg var på deres alder, skriver han.

Konvertering

Jensen, som har fulgt rettssaken nøye, mener at Breiviks forestillinger om å bli «martyr» gjennom massedrap er sterkt preget av islamske forestillinger. Dette er også noe Breivik åpent innrømmer i manifestet.

– Med sin fascinasjon for vold, terrorisme og videoer av halshogginger utviser Breivik et så tydelig slektskap med muslimske jihadister at det ikke bør forundre noen dersom han konverterer til islam i fangenskap, skriver Jensen.

Peder Nøstvold Jensen har publisert det han kaller sitt vitneprov på nettsiden Gates of Vienna. 
        
            (Foto: Faksimile)

Peder Nøstvold Jensen har publisert det han kaller sitt vitneprov på nettsiden Gates of Vienna.  Foto: Faksimile

På forsiden nå