Vil kjempe for Steinkjers rolle i det nye Trøndelag

- Kampen om administrasjonssenteret er ikke er vunnet en gang for alle. Tyngdekraften gjelder fortsatt.

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik understreket i sin aller siste tale at kampen om Steinkjer som administrasjonssenter ikke er vunnet en gang for alle. -Tyngdekraften gjelder fortsatt, sa hun. 

Saken oppdateres.

Denne advarselen kom fra Anne Marit Mevassvik under hennes aller siste tale som fylkesrådsleder for et fylkesting i Nord-Trøndelag som snart er historie.

- For å befeste den posisjonen som nå er vunnet, må Steinkjers rolle som administrasjonsby vies betydelig oppmerksomhet også i fremtiden.

Les også: Skålte på «gravølet» for Nord-Trøndelag

- Trondheim er ingenting uten sitt omland

Mevassvik mente Trondheims styrke i større grad må bli vår alles styrke.

- Jeg kjenner mitt parti og hele fylkestinget slik at vi aldri vil godta og heller aldri legge til rette for at Trondheim og sentrale strøk skal vokse på bekostning av distriktene. Og det er heller ikke det Trondheim ønsker. Byen vet at den er ingenting uten sitt omland – og det er denne gjensidige avhengigheten vi skal utnytte til felles styrke.

Mevassvik understreket at dette ikke kommer av seg selv.

- Forholdet til Trondheim må vies oppmerksomhet fra den nye fylkeskommunens side. Trøndelag fylkeskommune må bety en forskjell også for Trondheim. Det er viktig for det regionale folkevalgte nivåets framtid at også de store byene ser partnerskapet med fylkeskommunen som nyttig og viktig, sa hun.

- Trenger flere tyngdepunkt

Mevassvik mener Steinkjer har alle forutsetninger for å bli den administrasjonsbyen denne landsdelen trenger.

- Både fylkeskommunen og Fylkesmannen skal være tungt til stede på Steinkjer, og nå ser vi at andre institusjoner, som bl.a. NAV, følger etter. Det er viktig at vi har flere tyngdepunkt når vi skal nå målene om en balansert utvikling i Trøndelag. Bare på den måten kan vi klare å dra nytte av styrken til Trondheim i hele fylket, sier Mevassvik.

Les også: Håper å vedta årets julegave til båtpendlerne

- Vi skal gjøre mer av alt

Det er bare dager igjen til de to gamle fylkene er samlet i et felles Trøndelag.

- Det betyr ikke at vi som sitter i denne salen er historie. Tvert imot. Vi skal fortsatt arbeide for å utvikle samfunns- og næringsliv her. Men vi står på terskelen til noe nytt.

Mevassvik forstår ikke de som mener at fylkeskommunen er overflødig og at avgjørelser heller bør tas av byråkrater i Oslo.

- Nå får vi ikke bare ansvar for 11 videregående skoler lenger – men 32. Vi skal ikke drive 16 tannklinikker – men 42. Og vi blir landets nest største vegeier med ansvar for 6000 kilometer veg. Vi skal altså ikke slutte med noen ting, men gjøre mer av alt.

Det skal bli enklere å reise kollektivt i Trøndelag fra nyttår. Det blir imidlertid også dyrere.

- Må ta grep om egen fremtid

Mevassvik var opptatt av at folk som bor her også vet best hva som tjener dem, enten man er nordtrøndere eller trøndere.

- Jeg vil at vi skal ha grepet og styringen om vår egen framtid. Derfor var det aller viktigste med hele initiativet høsten 2013 å ta kampen for det regionale folkestyret – og ta kampen for å gi det regionale folkevalgte nivået mer makt.

Mevassvik ramset om en rekke områder som viser at fylkeskommunen har vært viktig og fortsatt vil være det.

- Dette fylkestinget har bygd opp og drevet 11 videregående skoler på en sånn måte at vi nylig var regjerende norgesmester som skoleeier to år på rad. De siste 10 årene har vi investert halvannen milliard kroner i moderne skolebygg, som gir ungdommene våre et godt utgangspunkt for læring. Skolene, med sine ansatte, spiller en sentral rolle i sine nærmiljøer, og er viktige bidrag til at det kan bo folk i hele fylket vårt. Dette tar vi med oss inn i Trøndelag. Utdanningspolitikken må få stor oppmerksomhet også i det nye fylket, sa Anne Marit Mevassvik i sin siste tale til Nord-Trøndelag fylkesting.

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik har stor tro på det nye Trøndelag og gleder seg til utforme politikk for alle trøndere. 

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik har stor tro på det nye Trøndelag og gleder seg til utforme politikk for alle trøndere. 

På forsiden nå