Kvernmo går av som sykehusdirektør

Etter åtte år i direktørstolen slutter Nils Kvernmo (63) ved årsskiftet.

Orkdalingen Nils Kvernmo gir seg som leder av St. Olavs hospital.  Foto: Peter Breivik

Saken oppdateres.

Det ble klart under dagens styremøte ved St. Olavs hospital.

Klinikksjef Rune Wiseth (63) ble samtidig konstituert som ny sykehusdirektør.

Ny jobb

Nylig ble det kjent at Kvernmo var en av søkerne til stillingen som direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge.

Kvernmo har fått tilbud om stillingen, og har nå varslet at han går av som sykehusdirektør 31. desember i år.

– Jeg har vært så heldig å få lede sykehuset i en lang og spennende periode, og jeg ser på det som et privilegium å få jobbe i en så stor kompetansebedrift. Etter snart 12 år er min vakt på St. Olav  snart slutt, sa Kvernmo da han fredag ledet årets siste fredagsforelesning for sykehusets ansatte.

Før han ble sykehusdirektør, var Kvernmo styreleder.

I møtet med ansatte trakk han frem at St. Olav nå har fått ryddet opp i økonomien, at universitetssykehuset står ferdig og at bygningsmassen for psykisk helsevern er forbedret.

– Så det er en bra plattform vi har bygget her. Men det ligger store utfordringer også foran sykehuset, slik vil det nok alltid være. Men St. Olav er et flaggskip for norske sykehus i fremtida, det er det ikke tvil om, sa Kvernmo under forelesningen ifølge St. Olavs hjemmeside.

Kvernmo har hatt en tøff høst i sjefsstolen, og har blant annet måttet tåle kritikk både for at han gikk ut og bad mellomledere droppe fakkeltoget som ble arrangert tidligere i høst. Dette var en markering av at sykepleiere protesterte mot at ledelsen ville kutte i rapporteringstiden.

I tillegg har det vært store utfordringer ved akuttmottaket, og fylkeslegen har konkludert med at ikke alle pasienter får en forsvarlig behandling.

LES OGSÅ: Dette er et tegn på ledelsessvikt, og det er mitt ansvar

LES OGSÅ: Ber ledere droppe fakkeltog

LES OGSÅ: Nå tar Kvernmo selvkritikk

Midlertidig

– Jeg er veldig glad for at Rune Wiseth går inn i jobben som sykehusdirektør fra nyttår. Han har lang fartstid fra St. Olavs hospital og NTNU. Som klinikksjef har han vært en del av sykehusets hovedledelse i en årrekke, og han kjenner derfor driften og de strategiske satsingene godt. Denne erfaringen er svært viktig når han skal lede sykehuset de neste månedene, sier styreleder Anne Breiby i en pressemelding.

Rune Wiseth blir konstituert sykehusdirektør.  Foto: Aleksander Myklebust

 

- Min jobb blir først og fremst å føre det pågående arbeidet videre, og sørge for at vi sammen klarer å løse driftsmessige og kortsiktige oppgaver på en god måte. St. Olavs hospital er en organisasjon jeg føler mye for, og det var naturlig for meg å si ja til forespørselen om å lede sykehuset til en ny sykehusdirektør er på plass, sier klinikksjef Rune Wiseth ifølge pressemeldingen.

Han har imidlertid gjort det klart at han ikke vil være ny søker til stillingen som sykehusdirektør. Styret starter nå rekruttering av ny sykehusdirektør.

På forsiden nå