Anmelder villmannskjøring

Statens naturoppsyn anmelder villmannskjøring med snøskuter i Oppdal og Rennebu.

Nyttekjøring? Nei, tvert imot villmannskjøring, mener Statens naturoppsyn, som nå anmleder ulovlig snøskuterkjøring som har foregått de siste dagene i Oppdal og Rennebu til politiet.   Foto: Statens naturoppsyn

Saken oppdateres.

I romjula og like før jula er det kjørt ulovlig med snøskuter både i Oppdal og Rennebu. Kjøringen i Oppdal har foregått i utmark i områdene Revmoen, Kviknvangen og Grubbflatin der snøskuterførerne åpenbart hadde lekt seg i området rundt Grubbhaugen.

LES MER: Dette er Sør-Trøndelags første snøskuterløyper

- Flere i aksjon

Det gikk også spor videre i retning av Veslhøa og Langvelldalen. I tillegg er det meldt om tilsvarende kjøring på Innset og Ilfjell i Rennebu før jul.

- Mye og gode snøforhold bidrar med mye og ulovlig aktivitet i mange områder, skriver Erik Ydse, seniorrådgiver i Statens naturoppsyn i en epost til Adresseavisen.

Det er på det rene at det er flere snøskutere som har vært i aksjon.

LES MER: Slik har SNO og politiet fått anmeldt flere for ulovlig snøskuterkjøring

- Irriterer både grunneiere og andre

Statens naturoppsyn får ofte meldinger om ulovlig kjøring i utmark og det er tydelig at de som kjører «villmann» irriterer både grunneiere og andre naturbrukere. Også de som ønsker å etablere kommunale løypenett for rekreasjonskjøring for snøskutere gir uttrykk for at den typen villmannskjøring, er ødeleggende for deres arbeid.

Meldinger om ulovlig motorisert ferdsel i utmark følges opp med informasjon, veiledning og kontroll - og ulovlighetene anmeldes rutinemessig.

- Mye og gode snøforhold bidrar med mye og ulovlig aktivitet i mange områder, skriver Erik Ydse, seniorrådgiver i Statens naturoppsyn.  Foto: Statens naturoppsyn

LES OGSÅ: Bøtelagt for kjøring i nasjonalpark med snøskuter

- I utgangspunktet er all motorisert ferdsel i utmark forbudt. Kjøring kan bare skje med hjemmel i lov eller tillatelse fra forvaltningsmyndigheten som er kommunen. Noen steder, der natur har særskilt vern som i nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater, eller biotopvernområder, må det i tillegg innhentes tillatelse fra verneområdemyndighet. Overtredelse av loven og forskriftene kan straffes med bøter. Bøtene settes så høyt at de har betydelig preventiv virkning, skriver Ydse.

Ved særlig skadelige eller gjentatte overtredelser vurderes inndragning av kjøretøy. I tillegg kan Statens naturoppsyn gi gebyr for flere ulike forhold som manglende framvisning av førerkort eller tillatelse/dispensasjon, utfylt kjørebok, brudd på vilkår gitt i tillatelsen mv.

I Oppdal har flere jobbet med å få regulert snøskuterløype, men arbeidet har foreløpige ikke gitt resulatter.

På forsiden nå