Konfliktrådene i Trøndelag mer etterspurt enn noen gang

Fra uprovosert vold mellom ukjente til vold i nære relasjoner. Det er voldssakene som dominerer i Konfliktrådene i Trøndelag.

Flest saker: Som tidligere år er det også i 2017 vold, trusler og krenkelser som utgjør den største sakskategorien. Men størst er økningen innen seksualkriminalitet/krenkelser, forteller leder av Konfliktrådene i Trøndelag, Iren Sørfjordmo. 

Saken oppdateres.

I fjor behandlet de 339 voldssaker, mot 274 slike saker i 2016. Det har også vært en betydelig økning i saker med seksuallovbrudd, fra 18 saker i 2016 til 48 i 2017.

På landsbasis har saker med seksualkriminalitet/krenkelser vist en tredobling i løpet av de tre siste årene.

Konfliktrådene i Trøndelag, avdeling Trondheim og Steinkjer, opplevde i fjor en økning i saksmengden på 22 prosent fra året før. Totalt er det registrert 973 saker. Vold, trusler og krenkelser utgjør flest saker. Stadig flere saker med seksuelt innhold sendes konfliktrådene.

Leder av Konfliktrådene i Trøndelag, Iren Sørfjordmo, sier ettervirkninger av alvorlige lovbrudd som vold, trusler, seksualkriminalitet, skadeverk og vinningskriminalitet gjør at mange har behov for å møtes og snakke sammen. Det gjelder både gjerningsperson, offer og andre som er berørt av handlingen.

LES OGSÅ: Ungdomskriminelle følges opp av konfliktrådene

- Mange tar direkte kontakt med oss. Ordningen med konfliktråd er blitt en kjent og innarbeidet ordning. Ingen andre konfliktråd i landet behandler flere saker enn oss, påpeker Sørfjordmo.

Trøndelag på topp

I 2017 mottok Konfliktrådene i Trøndelag 973 saker, av disse er 375 straffesaker og 144 henlagte saker fra Trøndelag politidistrikt. I tillegg mottok de 388 sivile henvendelser fra privatpersoner, offentlige etater og andre.

Konfliktrådene i Oslo og Akershus, der det bor om lag en million innbyggere, behandlet i fjor 747 saker, av disse 377 straffesaker – bare to flere straffesaker enn i Trøndelag fylke med rundt halvparten så mange innbyggere. Østfold og Follo hadde 770 saker, hvorav 298 straffesaker, mens Hordaland hadde 372 saker, av disse 152 straffesaker.

- Skjer det mer kriminalitet i Trøndelag eller krangler folk her mer enn ellers i landet?

- Nei, økningen i antall saker skyldes ikke det. Så vel privatfolk som politiet ser nytten i å bruke oss for å få sakene løst. Av de 144 henlagte sakene politiet sendte over til oss, kunne årsaken til henleggelsen være at det ikke hadde skjedd noe straffbart eller at gjerningspersonen er under 15 år. Men politiet anbefaler partene å snakke sammen, og det skjer best i trygge omgivelser hos oss med megler til stede.

LES OGSÅ: Trøndelag best i landet på ungdomsoppfølging

Krangler med naboen

Sørfjordmo forteller at de ofte blir kontaktet av Trondheim fengsel og Verdal fengsel der innsatte før løslatelse ønsker å snakke med offer eller familiemedlemmer. Den type saker øker kraftig.

Flere tar altså direkte kontakt med konfliktrådet i ulike saker som omhandler naboforhold, konflikter i borettslag, økonomiske saker, uenighet mellom leietaker og utleier og konflikter innad i familien.

Siden konfliktrådet i juli 2014 fikk ansvaret for gjennomføringen av straffereaksjonene for ungdom fra 15 – 18 år, som har begått alvorlig kriminalitet og har et oppfølgingsbehov, har 192 ungdommer i Trøndelag fått ungdomsoppfølging, mens 11 har fått ungdomsstraff. Tallene for 2017 er henholdsvis 50 saker om ungdomsoppfølging og to ungdomsstraffsaker. Dette er en nedgang fra 2016.

LES OGSÅ: «Kim» forgrep seg på «Siv»: - Jeg var bare kåt og sliten

I alt har 382 gjerningspersoner mellom 15 og 18 år fått saken sin overført til Konfliktrådene i Trøndelag, i 2016 var tallet 344. Antall offer mellom 15 og 18 år som er utsatt for en kriminell handling eller en krenkelse, ligger på 63 personer, samme antall som året før.

Kurs for nye meglere

Konfliktrådene i Trøndelag har 63 meglere over hele fylket. Meglerne legger til rette for møter mellom partene. Alle møter i regi av konfliktrådet er gratis for partene. Sørfjordmo opplyser at i og med at saksmengden øker, er det behov for flere meglere. Det vil bli arrangert nye meglerkurs i mars og april. De aller fleste meglerne har annet arbeid, slik at de bruker fritiden til å megle.

Konfliktrådene i Norge har hatt en økning i antall saker det siste året på fire prosent. Fra 7417 saker i 2016 til 7718 i 20017. Voldssaker er den største kategorien, men den største økningen kommer i saker med seksualkriminalitet/krenkelse der det altså har vært en tredobling i løpet av de tre siste årene.

LES OGSÅ: – Ønsket om å leve livet var sterkere enn frykten for at de skulle finne meg

I løpet av 2017 fikk 369 lovbrytere mellom 15–18 år ungdomsoppfølging, mens 38 fikk ungdomsstraff. Norge har 22 konfliktråd over hele landet med 500 meglere.

Etterspurt: 144 henlagte saker fra politiet i Trøndelag ble i fjor oversendt Konfliktrådene i Trøndelag. I tillegg behandlet avdelingene i Trondheim og Steinkjer 375 straffesaker. 

Etterspurt: 144 henlagte saker fra politiet i Trøndelag ble i fjor oversendt Konfliktrådene i Trøndelag. I tillegg behandlet avdelingene i Trondheim og Steinkjer 375 straffesaker. 

På forsiden nå