- Dødsstøtet for pelsdyrnæringen

Pelsdyrnæringen i Trøndelag fortviler over at næringen nå avvikles. Det kan bli snakk om krav om milliardkompensasjon.

Pelsdyroppdretter og gruppeleder Olav Martin Mellemsæter i Oppdal Høyre er skuffet og oppgitt etter at regjeringen nå vil avvikle pelsdyrnæringen innen 2025.   Foto: Tommy Fossum

Saken oppdateres.

Pelsdyroppdretter og gruppeleder Olav Martin Mellemsæter i Oppdal Høyre er skuffet og oppgitt etter at regjeringen nå vil avvikle pelsdyrnæringen innen 2025. Oppdal er landets største pelsdyroppdrettkommune.

- Jeg tror dessverre at løpet er kjørt etter at Venstre har fått viljen sin. Det hadde sin pris å utvide regjeringen, og den er det pelsdyrnæringen som må betale, sier Mellemsæter.

Enorme krav

Det er nærmere 15 pelsdyroppdrettere i Oppdal, som også har 15-20 ansatte i fôrkjøkken for hele Midt-Norge lokalisert i bygda.

- Det er snakk om overgangsordninger og kompensasjoner her, hva vil det bli?

- Det er gjort enorme investeringer i næringen de siste årene, og det er tidligere regnet på dette. Anslaget var da grovt sju milliarder kroner om investeringer og intektsbortfall skal kompenseres, sier Mellemsæter.

Han mener regjeringen nå starter en skummel praksis.

LES OGSÅ: Pelsdyrnæringen spent før regjeringens pelsdyrmelding

- Hva blir det neste innenfor dyrehold. Mye tyder på at fjørfe står for tur, og hva med havbruk? Skal disse næringene også fjernes, spør han.

Ordfører Kirsti Welander (Ap) fra pelsdyrbygda Oppdal reagerer på at det nå kan se ut som om pelsdyrnæringa går mot en styrt nedlegging, ifølge avisa Opdalingen.

- Jeg er ikke overrasket. Pelsdyrnæringa har vært drevet fra skanse til skanse i mange år, og jeg tror også mange pelsdyrbønder har sett dette komme. Jeg synes det er veldig synd for de pelsdyrbøndene som driver på en ordentlig måte og har farmer som er i tråd med et svært strengt regelverk. De mister levebrødet sitt.

Welander forventer at regjeringen vil bidra med omstillingsmidler slik at de som i dag har investert og satset kan få den tiden de trenger.

Venstre fornøyd

Venstre er godt fornøyd med at regjeringen vil foreta en styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen 2025.

– Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter fram til årsskiftet 2024/2025, heter det i den såkalte Jeløya-plattformen.

LES OGSÅ: - Politikerne må avvikle pelsdyroppdrett i Norge

– Jeg tror ikke vi hadde fått gjennomslag for en avvikling av pelsnæringen utenfor regjering, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Det er helt fantastisk at Venstre har vist evne og vilje til å prioritere hensynet til de aller svakeste – pelsdyr som lider i trange bur. NOAH har kjempet i 28 år for dette, og vi er utrolig glade for at politikerne endelig hører på veterinærfaglig råd og opinionen i denne saken, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

Både Erna Solberg og Siv Jensen sier til NTB at avviklingen av pelsdyrnæringen var en av de vanskeligste sakene for dem å svelge.

LES OGSÅ: Dette møtte Mattilsynet under inspeksjon

Kompensasjonsordningen for dem som driver med pelsdyr, skal utredes og klargjøres i løpet av 2018, ifølge regjeringen.

I Jeløy-plattformen fremgår det at regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen frem mot 2024/2025. Eksisterende næringsaktører skal få en økonomisk kompensasjon for tap av retten til å drive pelsdyrhold. Kompensasjonsordningen skal utredes og klargjøres ila 2018.

Vil ha innspill

Trøndelag Høyre skriver i  en pressemelding at de vil invitere alle pelsdyroppdretterne i Trøndelag for å få innspill til hvordan denne omstillingen nå skal håndteres.

LES OGSÅ: - Enkelte tror vi er dyreplagere

- Dette er ikke Høyres primære standpunkt, men vi tar inn over oss at det er flertall på Stortinget for å avvikle pelsdyrnæringen. Nå handler det om å finne løsninger som ivaretar de bøndene som må finne annen næringsvirksomhet, skriver leder i Trøndelag Høyre, Michael Momyr.

I regjeringserklæringen går det frem at det skal være en langsiktig avviklingsperiode.

- Vi skal finne gode løsninger for å ivareta oppdretterne som nå må omstille seg til annet virke. Dette skal gjøres i dialog mellom partene og mellom staten og kommunene, ifølge Momyr.

På forsiden nå