Over 4700 årsverk berøres

Foreslår å legge ned Siva og andre statlige etater

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg mener at fylkeskommunen skal få flere oppgaver fra en rekke statlige etater. Blant annet foreslås Siva, Bufetat og Statped nedlagt.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sammen med utvalgsleder, professor Terje P. Hagen, Universitetet i Oslo (til høyre)  Foto: Simen Granviken

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte i dag sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Under en pressekonferanse i Oslo torsdag formiddag ble det klart at utvalget foreslår å flytte en rekke oppgaver fra staten over til fylkeskommunene.