Mer oppdrettslaks i sjøen i Nord-Trøndelag

Ni oppdrettsselskaper i Trøndelag har søkt om å få øke produksjonen av oppdrettslaks med til sammen 1056 tonn fisk.

Mer oppdrett: Åtte områder kan få øke lakseproduksjonen, deriblant Nord-Trøndelag med Bindal. 

Saken oppdateres.

De ni er blant de totalt 47 selskapene som har søkt om to prosent vekst i såkalt grønne produksjonsområder, det vil si områder hvor det er tilfredsstillende kontroll på lakselus og sykdommer hos fisken.

De ni selskapene som har anlegg innen området som er kalt «Nord-Trøndelag med Bindal», er Midt Norsk Havbruk, Emilsen Fisk, Bjørøya, Aqua, Salmonor, Marine Harvest, Bindalslaks, Salmar Farming og Sinkaberg-Hansen.

Til sammen har disse søkt om 66 nye tillatelser til oppdrett. Blir søknadene imøtekommet, betyr det altså 1056 tonn mer oppdrettslaks i sjøen i Flatanger og nordover til Bindal i Nordland.

LES OGSÅ: Vil ha nullvisjon for lakselus

Trafikklyssystemet

Muligheten som nå gis for å øke produksjonen kommer etter at det såkalte trafikklyssystemet ble innført. I dette systemet er norgeskartet inndelt i 13 produksjonsområder som har fått fargene rødt, gult og grønt basert på hvor mye lakselus og sykdommer det er i områdene.

Området «Nord-Trøndelag med Bindal» er blant de 8 som er farget grønn. Det betyr at tillatelsen selskapene søker om må ha vært eller være tilknyttet en lokalitet med færre enn 0,1 voksne hunnlus per fisk ved alle tellinger i perioden 1. april til 30. september i årene 2016 og 2017. Det må heller ikke ha vært behandlet medikamentelt mot lakselus mer enn én gang i løpet av den siste produksjonssyklusen.

LES OGSÅ: Sandberg møtte skepsis hos oppdrettstoppene

Vokter villaksen

Da «Nord-Trøndelag med Bindal» fikk fargen grønn, var det med noe usikkerhet. Departementet karakteriserte området slik: «Til produksjonsområdet er det knyttet stor usikkerhet til utvandringsruter (for villaks, red.anm). Området er vurdert til å ha en moderat risiko, men med en nordlig rute kan risiko for lakselusindusert dødelighet øke. Her vil det fremover være viktig å få på plass kunnskap om utvandringsrutene fra Namsen.»

LES OGSÅ: - Man redder ikke verden ved å rasere naturarven

Gult i sørfylket

Områdene «Nordmøre og Sør-Trøndelag» og «Stadt til Hustadvika» har fått fargen gul, og selskapene med anlegg her har derfor ikke kunnet søke om økning.

Bare to områder har fargen rødt: «Nordhordland til Stadt» og «Karmøy til Sotra».

Det var 31. januar fristen for å søke om to prosent vekst i grønne produksjonsområder gikk ut.

Søknadene fra de 47 selskapene innebærer 7 897 tonn mer laks i sjøen.

Penger til kommunene

For å få utvidet produksjonen må selskapene betale vederlag til staten, og de 47 søknadene betyr nesten 950 millioner kroner der 80 prosent vil tilfalle Havbruksfondet og i neste omgang kommuner og fylkeskommuner. Så Trøndelag fylkeskommune og noen trønderkommuner kan etter dett forvente seg noen oppdrettskroner i kassa.

Daglig leder Vibecke Bondø i Salmonor er blant dem som har søkt om å få øke produksjonen. 

Daglig leder Vibecke Bondø i Salmonor er blant dem som har søkt om å få øke produksjonen. 

På forsiden nå