Hitra må behandle vannskuterforbud på nytt

Hitra kommune vil forby eller begrense vannskuterkjøring. Men Norges vannsscooterforbund mener kommunen ikke har lovhjemmel for forbudet.

- Hitra kommune har gjort en slett og mangelfull saksbehandling før kommunen vedtok vannskuterforbudet, sier lederen i Norsk Vannskuterforbund, Christian Hammernes, Her er han fotografert på vannskuter ved Byneset i Trondheim.  

Saken oppdateres.

Hitra kommune har fått trøbbel med en midlertidig lokal forskrift om vannskuterkjøring i farvannet rundt kommunen.

Den midlertidige forskriften ble vedtatt i juli 2017.

Nå må Hitra kommune behandle den lokale vannskuterforskriften på nytt, skriver Hitra-Frøya.


Fakta om vannskuterforskriften
  • 18. mai 2017 opphevet Klima- og miljødepartementet forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannskuter og lignende (vannskuterforskriften).
  • Vannskuterforskriften var gitt med hjemmel i småbåtloven og innebar blant annet et landsdekkende forbud mot bruk av vannscooter innenfor et heldekkende belte i sjøen på 400 meter fra land.
  • Fra dette forbudet var det gjort unntak for saktegående transportkjøring gjennom forbudsbeltet.
  • Som følge av opphevelsen av vannskuterforskriften er vannskutere i utgangspunktet nå likestilt med andre fritidsfartøy i den nasjonale lovgivningen, men i medhold av havne- og farvannsloven kan kommuner fortsatt fastsette særskilte bestemmelser om vannskuterbruk mm. gjennom lokale forskrifter.
  • Kilde: Kystverket
 

LES OGSÅ: Ingen seier for vannskuterfolket i Hitra

Vannscooterforbundet: - Ulovlig forskrift

Hitra ønsker å lage en lokal forskrift som forbyr eller begrenser bruk av vannskuter i øykommunen. Norges vannscooterforbund mener kommunen ikke har hjemmel i loven til å vedta så strenge forskrifter, og har sendt den midlertidige forskriften til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen, skriver avisa.

Vannscooterforbundet mener kommunen ikke har hjemmel i loven til å gjøre forskjell på vannskuter og andre fartøy.

- Slett og mangelfullt arbeid

- Hitra kommune har gjort en slett og mangelfull saksbehandling før kommunen vedtok vannskuterforbudet.  Et forbud må være påkrevd, og kommunen må kunne dokumentere grunnen til forbudet, sier Christian Hammernes til Adresseavisen. Han er leder for Norges Vannscooterforbund.

- Hitra har ikke dokumentert det, fortsetter Hammernes. Han mener kommunen, ifølge loven, bare kan forby i enkeltområder og ikke i hele kommunen.

- Det er helt klart en teoretisk mulighet for å forby, men loven krever at det må være helt nødvendig og kommunene må dokumentere hvor og hvorfor på en god måte.

Hitra kommune har i en midlertidig forskrift vedtatt forbud og sterke begrensninger på vannskuterkjøring. Norges vannsooterforbund mener forskriften ikke har lovhjemmel. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: richard sagen

 

- Mange forskrifter fra før

Christian Hammernes forteller at det er seks kommuner som har laget egne forskrifter for vannskuterforbudet etter at regjeringen opphevet det generelle forbudet i 2013.

- Alle de lokale forskriftene kommer til å bli opphevet fordi de ikke er godt nok utredet, sier han. Hammernes mener det er nok av lover og forskrifter som regulerer både vannskutere og andre fartøy til sjøs når det gjelder fart, avstand til land, badende eller andre fartøy.

- Politiet trenger ikke ekstra forskrifter for å regulere vannskutertrafikken. Aktsomhetskravet gjelder på sjøen også.

Les dette debattinnlegget fra lederen av Norges Vannscooterforbund Chistian Hammernes

Må behandle forskriften på nytt

Formannskapet i Hitra ble på siste møtet orientert om at kommunen må behandle forskriften en gang til. Lokalavisa siterer protokollen fra formannskapet:

- Det er registrert støy omkring forskriften. Den har vært på ny høring, og man innser at forskriften må sees på, på nytt. Her må man også hensynta mulighetene og begrensningen som følger av, ikke bare havne- og farvannsloven, men også plan- og bygningsloven, naturmangfoldsloven osv. I tillegg må også havneselskapet, som vi er en del av, bli involvert.

LES OGSÅ: Vil ikke ha flere vannscootere i Trondheim

På forsiden nå