Økokrims henleggelse i Kystad-saken avdekker:

Her er sms-ene og e-postene mellom Olsø og Waage kvelden før vedtaket i bygningsrådet

Ifølge Økokrims vedtak om henleggelse i Kystad-saken, bidro Olsø selv til formuleringen av merknaden som utløste én million kroner i Kystad-avtalen

I mars i fjor avdekket Adresseavisen at Ap-topp og Staur-partner Rune Olsø hadde inngått en avtale som skulle gi Staur til sammen seks millioner kroner for å gjøre Kystad til et boligområde. Nå har Økokrim offentliggjort nye opplysninger om hva som skjedde kvelden før det viktige møtet i bygningsrådet - der Kystad ble tatt ut av grønn strek.  Foto: Faksimile Adresseavisen 9.mars 2017

Fredag i forrige uke henla Økokrim Kystad-saken på bevisets stilling. I vedtaket om henleggelse har Økokrim valgt å legge frem hittil ukjent bevismateriale som har fremkommet i løpet av etterforskningen.