27-åring slipper forvaring - dømt til 14 års fengsel for bajonettdrapet på Ler

27-åringen som drepte kameraten Råger Holte (38) med over 100 knivstikk slipper forvaring. Han er dømt til 14 års fengsel av Frostating lagmannsrett.

Dømt: Drapsmannen (27) fra Melhus fikk fredag formiddag dommen i Frostating lagmannsrett. Han erkjente å ha tatt livet av kameraten Råger Holte med en bajonett, men mente dette skjedde i nødverge, og nektet derfor skyld. 

Saken oppdateres.

Melhusmannen ble mandag kjent skyldig i drap av juryen i lagmannsretten, og litt etter klokken 10.00 fredag startet lagdommer Randi Grøndalen sin opplesning av dommen.

- Mangler sidestykke

- Drapet framstår som voldsomt og brutalt. Handlingen mangler sidestykke i antall stikk, sa lagdommeren, og fortalte 27-åringen på tiltalebenken at han er dømt til 14 års fengsel. Retten finner ingen formildende omstendigheter.

Dette var ikke i tråd med statsadvokat Per Morten Schjetnes straffepåstand. Han ba om 15 års forvaring for 27-åringen i prosedyren.

Klienten til forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig erkjente i lagmannsretten å ha drept kameraten Råger Holte. Han hevdet imidlertid at dette skjedde i selvforsvar etter at han ble angrepet av Holte.  

 

- Jeg konstaterer at retten ikke har samme syn som påtalemyndigheten. Det de ikke har fulgt oss på, er faren for gjentagelse av ny alvorlig kriminalitet. Det har ikke retten funnet tilstrekkelig bevis for, sier statsadvokaten.

LES OGSÅ: Her får juryen se rommet hvor Råger Holte ble drept

- Situasjonsbestemt

Lagmannsretten skriver i dommen at de vurderer risikoen for alvorlige voldsforbrytelser som «noe mer optimistisk enn hva de sakkyndige synes å ha gjort». De rettssakkyndige hadde i forbindelse med ankesaken foretatt en risikovurdering av 27-åringen, som tilsa en høy score for tilbakefall til vold.

Lagmannsretten og juryen var under ankesaken på befaring ved åstedet på Ler. 

Dommerne viser også til at de fleste som begår drap, gjør dette kun én gang i livet, og at de fleste brutale drap resulterer i en tidsbestemt straff, selv om gjerningsmannen fyller de fleste typiske risikofaktorer. Retten mener i tillegg at 27-åringen ikke har et omfattende rulleblad for voldslovbrudd.

Drapet karakteriseres deretter som «situasjonsbestemt og miljøbetinget» i dommen. «Det er begått i en periode hvor NN (navnet på tiltalte journ.anm.) ikke hadde faste holdepunkter og stort rusmisbruk, og det er begått under interne forhold i et lukket miljø kun bestående av NN og Holte».

Retten er av den oppfatning at eksponeringen for risikosituasjoner vil avta frem mot endt soning for 27-åringen.

Tok betenkingstid

Også i tingretten la statsadvokaten ned påstand om 15 års forvaring med en minstetid på ti år. Sør-Trøndelag tingrett var i motsetning til lagmannsretten enig i dette.

I tingretten ble 27-åringen også dømt for vold mot en fengselsinnsatt, sin egen fastlege samt trusler mot politiet. Skyldspørsmålet rundt disse forholdene var avgjort før ankeforhandlingen, men var likevel en del av straffutmålingen til lagmannsretten.

- Det blir anke uansett, men jeg tar betenkningstid, sa 27-åringen etter at dommen var avsagt.

Statsadvokat Schjetne opplyser at det er Riksadvokaten som skal ta stilling til om påtalemyndigheten eventuelt skal anke reaksjonsfastsettelsen til Høyesterett.

- Jeg er godt fornøyd med at det ikke ble forvaring. Når det gjelder straffutmålingen, synes jeg at lagmannsretten kom inn på en del forhold som jeg trodde ville gi uttelling og nedsettelse av straffen. Vi må vurdere om det er grunnlag for å anke, og skal lese dommen i fred og ro, sier advokat Arve Opdahl, en av 27-åringens to forsvarere.

LES OGSÅ: - Skulle jeg bli dømt nå, så har jeg i alle fall vært ærlig

Skuffet

27-åringen dømmes også til å betale 200 000 kroner i oppreisningserstatning til avdøde Råger Holtes mor.

Hun var skuffet over straffen, opplyser bistandsadvokat Mette Skoklefald.

- Hun er skuffet over at det ikke ble forvaringsstraff, sier advokaten.

Erkjente drap

Ankesaken fikk en oppsiktsvekkende start da tiltaltes ene forsvarer, Arve Opdahl, informerte retten om at klienten ville endre forklaring. Fra å ha nektet for drap i over ett år, erkjente da 27-åringen å ha stukket kameraten Råger Holte til døde med en bajonett. Han hevdet imidlertid at dette skjedde i nødverge - noe som i visse tilfeller kan gi straffrihet. Derfor nektet 27-åringen straffskyld.

LES OGSÅ: - Han var den største kjærligheten i livet mitt


Husket bare fem til ti stikk

27-åringen har hevdet at Holte, som var åpent homofil, utførte en seksuell handling på ham og ønsket å ha ham med på soverommet på morgenen 24. januar i fjor. Da tiltalte sa nei til dette, ble 38-åringen sint, med påfølgende voldsutøvelse, hevdet han videre. Tiltalte forklarte også at Holte angrep med bajonetten først - etter å ha først slått ham med tallerkener, en stol og et flagg.

- Vi slåss om bajonetten. Det første stikket han fikk, var fordi begge gikk i gulvet. Kniven var vendt mot ham, sa tiltalte og la til:

- Jeg visste at om jeg skulle leve, var det jeg gjorde nødvendig.

27-åringen husket å ha stukket Holte fem til ti ganger med bajonetten. 38-åringen ble imidlertid funnet med over 100 knivstikk over hele kroppen.

- Tilpasset forklaringen

Retten mener at 27-åringen har oppkonstruert og tilpasset forklaringen sin for å oppnå et bestemt resultat. «Behendig nok husker han bare de 5-10 første stikkene. Påstanden om at han var i en forsvarssituasjon kan alene tilbakevises i de tekniske bevis, og det er ikke mulig å forankre forklaringen verken i situasjonen på åstedet eller på avdøde», skriver lagmannsretten, som avviser tiltaltes påstand om nødverge.

Dommerne mener også at bevisene tilsier at det var Holte som forsøkte å komme seg unna kniven - ikke tiltalte. «Det ville ikke vært mulig for NN å ha slik "flaks" at han kom seg unna et angrep fra Holte mens han satt i sofaen og videre kamp om kniven nærmest uten en eneste skramme», heter det i dommen.

På forsiden nå