Her kommer gaupene på rekke og rad

Knut Ove Vitsø satte opp viltkamera på en hjortesti i Snillfjord. Da han sjekket kameraet fikk han seg en stor overraskelse.

Knut Ove Vitsø fra Snillfjord betraktet forrige søndag en hjorteflokk på 15-20 dyr omlag 500 meter fra boligen sin.