Denne brua er i så dårlig stand at bare én lastebil kan kjøre over om gangen

Statens vegvesen setter begrensninger på bruken.

Brua går mellom Ulvøya og Fjellværøya i Hitra kommune.  Foto: Nina Kjeøy, Statens vegvesen

Saken oppdateres.

Knarrlagsundet bru i Hitra kommune har store korrosjonsskader, opplyser Statens vegvesen.

Det er også problemer med bæreevnen på enkelte pilarer. Brua på fylkesvei 6448 har behov for omfattende rehabilitering.

Tåler mindre last

- Undersøkelsene viser at det er redusert bæreevne på brua. Fra 1. oktober i år er vi nødt til å skrive ned brua til bruklassifisering T8/40, opplyser seksjonsleder i Statens vegvesen, Arne Iversen i en pressemelding.

Bruklassifisering betyr maksimalt tillatt trafikklast for bruer.

LES OGSÅ: Store forskjeller på vedlikehold av bruer i Trøndelag


Vegvesenet vil gjøre disse tiltakene fram til oktober:

1. Det settes opp skilt som tillater kun ett tungt kjøretøy å belaste brua av gangen. Det blir en minsteavstand mellom tunge kjøretøy på 100 meter.

2. Rekkverk settes opp slik at føringsbredden på brua reduseres fra dagens 4 meter til 3,5 meter.

3. Brua vil bli hyppig inspisert.

LES OGSÅ: Trafikken øker, men færre blir anmeldt for råkjøring

Billigere med ny bru

Brua går mellom Ulvøya og Fjellværøya. Næringslivet i området er blitt varslet om lastendringene.

LES OGSÅ: Er i gang med bygging av bru og tunnel på «Lakseveien»

Knarrlagsundet bru er av betong og ble bygget i 1965. Brua er 181 meter lang og 5,4 meter bred.

- Skal brua rehabiliteres, og når?

- Vi har fått i oppdrag av Trøndelag fylkeskommune å prosjektere og planlegge tiltak. Da vurderes det ny bru. Det er trolig mer økonomisk å bygge en ny enn å flikke på den gamle, sier prosjektleder Arne Iversen til Adresseavisen.

Ettersom det ennå ikke er gjort noe vedtak, ligger en eventuell ny bru et godt stykke fram i tid.

LES OGSÅ: Slik kan ny firefelts E6 i Melhus bli seende ut

På forsiden nå