Aksjonister blokkerte anleggsvei på Fosen

Utelukker ikke nye aksjoner senere

Adkomstveien til Storheia vindpark ble sperret av aksjonister tirsdag morgen.

Saken oppdateres.

Samer og naturvernere sperret tirsdag anleggsveien opp til Storheia vindpark i Åfjord. Ifølge lokalavisa Fosna-Folket støtter Naturvernforbundet, Norske samers riksforbund og ungdomsorganisasjonen Noereh, aksjonen, som privatpersoner sto bak.

Klokken 9.45 melder politiet at demonstrasjonen er avsluttet og at veien er åpnet igjen.

- Vi har fått gjort det vi skulle her. Vi har stoppet anleggstrafikken i et antall timer og vi har levert en anmeldelse til politiet for krenkelse av urbefolkningens rettigheter, sier Kjell Derås i Naturvernforbundet til Adresseavisen klokken 09.50.

Aksjonistene var da i ferd med å avslutte aksjonen.

Ble pålagt å fjerne telt

Aksjonistene hadde plassert en lavvo på adkomstveien og sperret all ferdsel inn til området tidlig tirsdag morgen.

- Vi er her for å stoppe anleggsvirksomheten, og den bygginga som pågår. Vi mener den ikke er lovlig verken etter norsk eller internasjonal rett, fortalte Beaska Niillas, leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) til NRK.

Politiet opplyste klokken 8.30 at de hadde gitt demonstrantene pålegg om å fjerne teltet og åpne veien.

Derås og Niilas sier begge de har hatt god tone med politiet og arbeiderne på stedet.

Anmeldte staten

- Vi har fulgt planene vår. Nå har vi tatt ned paroler, flaggborg og telt, sier Derås til Adresseavisen klokken 09.50.

Beaska Niilas sier til Adresseavisen har de har levert en anmeldelse.

- Vi gjorde en avtale med politiet. De tok imot vår anmeldelse, så kunne vi pakke sammen. Vi har anmeldt staten og Fosen vind for brudd på menneskerettighetene og krenkelse av urfolks rettigheter, samt brudd på en rekke lover, sier Niilas til Adresseavisen.

- Utelukker ikke flere aksjoner

Derås i Naturvernforbundet sier til Adresseavisen at de valgte å aksjonere som en markering i forbindelse med et møte i FNs permanente forum for urfolk, som nå har møte i New York.

- Vi reagerer på at Fosen vind tar området i bruk uten at det finnes en rettskraftig dom. Det er levert et nytt prossesskriv 6. april, sier han.

Beaska Niilas i NSR sier det er synd at de må gå til aksjoner for å løfte saken til dagsordenen igjen. Han utelukker ikke flere aksjoner senere.

- Dette er absolutt ikke noe vi gjør for moro skyld, men fordi det trengs. Vi hele tiden må vurdere nye aksjoner. Men det blir ikke i morgen, sier han.

Ble tatt på sengen

Kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind DA, sier de ble tatt på sengen av aksjonen tirsdag morgen. Han er glad for at saken løste seg raskt og arbeidet kunne starte opp.

Det var Fosen Vind som kontaktet politiet om aksjonen. Selskapet har så langt ikke vurdert om saken skal anmeldes, men Steen tror ikke det blir aktuelt.

- Aksjonistene hevder at dere har satt i gang arbeid selv om dere ikke har en rettskraftig dom som gir dere tilgang på området, hva er din kommentar til dette?

- Det er helt feil. Siden 2013 har vi hatt en endelig konsesjon på å bygge ut området. Den kom etter en ti år lang gjennomgang og grundig prosess, der alle berørte parter er blitt hørt. Reindriftsnæringas interesser er spesielt grundig gjennomgått. Norske myndigheter må veie for og mot i slike saker og her har det kommet til at vi skulle få konsesjon, sier Steen.

Han viser til at det siden har vært en rekke saker for retten, i namsretten og helt opp til høysterett, men uten at de som har innvendinger har nådd fram.

- Aksjonistene utelukker ikke nye aksjoner senere, hva tenker du om dette?

- Vi vet at store infrastrukturutbygginger som dette skaper stort engasjement. Både for og mot. Vi er forberedt på at det kommer innvendinger, men vi må bare håndtere det som skjer, sier Steen.

Varslet av arbeiderne

- Det var arbeidere ved anlegget som varslet oss om den stengte veien. En patrulje har nå hatt dialog med både utbygger og demonstranter. Det er inngått en avtale om at veien skal ryddes og åpnes klokken 9.15, sa Stig Roger Olsen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.Bygginga av Storheia vindpark startet i 2016 og skal etter planen stå klar til drift i 2019. I alt skal 80 vindturbiner på plass og det bygges 62 kilometer med veier i forbindelse med prosjektet. Storheia ligger i Åfjord og Bjugn kommune.

LES OGSÅ: Fosen-samene tapte rettssaken om Storheia

LES KOMMENTAREN: Storheia større enn Alta

På forsiden nå