Aksjonister blokkerte anleggsvei på Fosen

Utelukker ikke nye aksjoner senere

Adkomstveien til Storheia vindpark ble sperret av aksjonister tirsdag morgen.

  Foto: PRIVAT, Adresseavisen

Samer og naturvernere sperret tirsdag anleggsveien opp til Storheia vindpark i Åfjord. Ifølge lokalavisa Fosna-Folket støtter Naturvernforbundet, Norske samers riksforbund og ungdomsorganisasjonen Noereh, aksjonen, som privatpersoner sto bak.