Fylkestinget

Foreslo å bruke 150 millioner kroner mer på vei i 2018

Men først i juni blir det klart hvordan fylkeskommunens penger skal brukes.

VIl ikke vente. Høyres Pål Sæther Eiden og Henrik Kierulf, argumenterte kraftig for å vedta å bruke mer penger på vei, men ble nedstemt.  Foto: Frank Cadamarteri

Saken oppdateres.

Forslaget om å bruke bruke 150 millioner kroner fra fjorårets budsjett, som ikke er brukt opp, utløste en heftig debatt under fylkestingsmøtet onsdag.

Totalt var fjorårets mindreforbruk på 399 millioner kroner. De tre regjeringspartiene; Venstre, Høyre og Frp, ønsket å omdisponere inntil 100 millioner kroner av mindreforbruket til utbedring av fylkesveiene. I tillegg foreslo de å overføre 50 millioner kroner som opprinnelig skulle settes av til disposisjonsfond, til årets veibudsjett.

- Hele fylket vårt er opptatt av dette. Snakker man med næringslivet så er det vei, vei, vei, de peker på at det må gjøres noe med, sa Høyres gruppeleder Pål Sæther Eiden, da han presenterte forslaget fra Høyre, Venstre og Frp.

Peker på konkrete veistrekninger

I forslaget heter det at midlene bør brukes i tråd med vedtatte planer. Det pekes likevel konkret på at det er stort behov på de følgende veistrekningene:

• Nerskogveien

• FV 770/FV 17 ( gang og sykkelvei ved Nærøysund bro) og / dekke FV 17

• FV 710 Valset – Orkdal

• FV 11 Roan – fast dekke

• Fylkesveier på Hitra og Frøya med mye næringstrafikk

• Bennaveien - Melhus

• Styrking av satsning på gang og sykkelveier

- 150 millioner løser absolutt ikke alt, men noen steder trenger man mindre prosjekter, sa Eiden.

Eiden er kritisk til at Ap ønsket å la hovedutvalgene komme med sine prioriteringer før fylkestinget får si sitt om hvordan pengene bør benyttes.

- Bryter med tradisjon

Utspillet ble møtt av sterk motstand fra Arbeiderpartiets representanter.

- Ap ønsker ikke å bruke opp pengene nå. Det er viktig at hovedutvalgene får god oversikt over og kan gjøre justeringer av innenfor sine områder. Høyres forslag gir uante konsekventer. Det bidrar til at vi ikke har handlingsrom fremover, sa Aps Jan Inge Kaspersen.

Aps gruppeleder Anne Marit Mevassvik peker på at det har vært vanlig å forholde seg til gjenbevilgningsprinsippet i trøndelagsfylkene. Altså at de områdene som ikke har brukt opp pengene i stor grad beholder dem neste år. Aps holdning er derfor at mindretallets forslag bryter med dette prinsippet.

- Kan ikke vente

Høyres Henrik Kierulf er kritisk til at Ap argumenterer for å vente med å ta en avgjørelse om midlene. Hans argument er at blant annet at teleskadene på trønderske veier er omfattende.

- Mener Kaspersen og Ap at man kan vente to måneder med å iverksette tiltak med kritisk infrastrutkur som er i ferd med å gå i oppløsning under bilister, gående og syklende, spurte han retorisk.

Frps Anita Gilde argumenterer også for å bruke penger på vei.

- Gevinstene er bedre trafikksikkerhet, flere arbeidsplasser og at det er gunstig for næringslivet. Her har vi en mulighet til å gi litt mer penger til vei, da bør vi gjør det, sia hun

Vedtok å vente

Svs Rakel Trondal Skårslette er også åpen for at midler til vei kan være riktig.

- Sv ser gode grunner til å være nøkterne. Kan hende det er riktig med penger til vei, men vi ønsker å vente til juni med å fatte et vedtak, sier hun.

Også KrFs Karin Bjørkhaug ville vente.

- Det er snakk om to måneder. Det må ikke overdramatiseres. Det skalogså  litt planlegging til. Jeg tror ikke at de to månedene er dramatisk, sier hun, og argumenterer videre for å etterfylle fondene som det er brukt penger fra

De tre regjeringspartienes forslag ble stemt ned med 57 mot 21 stemmer.

På forsiden nå