390 håper på «oktoberbarn-status»

139 får søknaden behandlet på nytt

- Vi ser at en del av søkerne ikke oppfyller kriteriene.

Afghanske Aref mistet muligheten til å søke om «oktoberbarn-status» da UNE fjernet UDIs henvisningen til internflukt. Justisdepartementet gir politikerne ansvaret. 

Saken oppdateres.

Det opplyser assisterende avdelingsdirektør i UDI, Torun Mølstad til Adresseavisen.

Det betyr at av de 390 som har søkt, får 139 søknaden behandlet på nytt.

Onsdag 2. mai gikk fristen ut for å søke om «oktoberbarn-status».

Ekstraordinær sak

For å få en ny behandling av asylsøknaden er kravet at du i tillegg til å ha fått midlertidig opphold til du er 18 år, samt vedtak om internflukt, har fått vedtak mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018.

- Vilkårene er klare og tydelige. Her er det ikke rom for misforståelser, sier Mølstad.

Hun mener det ligger i sakens natur at dette har vært en ekstraordinær sak.

- Vi blir her nødt til å ta opp igjen vurderingen av en gruppe vi trodde vi var ferdige med, for å vurdere søknadene etter en ny ordning, sier hun.

Ifølge Mølstad er mange av søkerne bosatt i mottak i Norge, men en del har ukjent adresse.

- Vi antar at de befinner seg i Europa et sted. Vi har gått bredt ut for å nå ut til så mange som mulig. Vi har vært i kontakt med ulike organisasjoner, som NOAS, sjømannskirkene, ambassader, UD, fylkesmenn mottak, rettshjelpskontor og flyktningkonsulenter, for å finne frem til dem som omfattes av ordningen.

LES OGSÅ: «Oktoberbarna» får rett til ny behandling

  Foto: Scanpix

 

Avvist 251 søknader

Av de 390 har UDI avvist 251 fordi de ikke oppfyller Stortingets krav.

- UDI har allerede startet realitetsbehandlingen av de 139 som oppfyller kravene. Så langt har ni fått vedtak om opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, men det er tvil om identiteten deres. Ingen søknader er så langt avslått, skriver UDI på fredag.

Får advokat

Alle søkerne som oppfyller kravene, får oppnevnt advokat. Det skriver UDI i sin nyhetsoppdatering.

– Vi ber advokatene om å sende inn nye opplysninger som har betydning for saken. Det kan være aktuelt å intervjue noen av søkerne på nytt, men det har vi i sakene så langt ikke vurdert som nødvendig, sier assisterende avdelingsdirektør Torun Mølstad i UDI.

Det vil ta tid å få inn disse opplysningene fra advokatene og deretter vurdere disse. UDI anslår at de fleste søknadene vil være ferdig behandlet i løpet av september, men at enkelte vil ta lenger tid.

På forsiden nå