Måsøval mistet kontroll på lakselusa:

Får bot på fem millioner kroner

Slik så fisken ut etter luseangrep. Nå ilegges Måsøval Fiskeoppdrett AS en bot på fem millioner kroner.

Slik så fisken ut etter luseangrepene i 2016. Bildet er fra fisk i et av Lerøy Midts anlegg, tatt sommeren 2016.  

Saken oppdateres.

Sommeren og høsten 2016 var det store mengder lakselus i sjøen utenfor Frøya. To oppdrettsselskaper klarte ikke å håndtere situasjonen med omfattende skader på oppdrettsfisk som konsekvens.

Politianmeldt av Mattilsynet

I oktober samme år politianmeldte Mattilsynet Måsøval Fiskeoppdrett og Lerøy Midt for brudd på dyrevelferdsloven ved tre oppdrettsanlegg ved Frøya.

- Dette er av de mest alvorlige sakene vi har hatt i sammenhengen mellom lakselus og fiskevelferd, uttalte regiondirektør Bjørn Røthe Knutsen den gang.

Avdelingssjef for Trondheim og omegn i Mattilsynet, Ivar Eiken, uttalte at lusenivået som var avdekket var langt, langt over det tillatte.

- Lusa har beitet ned på hodebeinet til laksen. Det er ikke tvil om at dette har vært smertefullt for laksen. Vi kan se det på oppførselen til fisken i merdene. De ligger og sturer i overflata, sa Eiken.

Forholdet ble også anmeldt av miljøorganisasjonene Norges Miljøvernforbund og Noah.

Brudd på fire ulike lover

Forelegget som nå ilegges Måsøval Fiskeoppdrett er utstedt av politiet i Trøndelag etter ordre fra statsadvokaten.

Boten som ilegges er for brudd på både Dyrevelferdsloven, Akvakulturloven, Matloven og Forurensingsloven.

Påtaleavgjørelsen er i alle hovedtrekk i samsvar med innstillingen fra politiet, heter det i en pressemelding fra politiet.


SE FLERE BILDER AV DEN LUSEGNAGEDE FISKEN

Svært høye lusetall

De gjeldende oppdrettsanleggene var Fjølværet Ø som drives av Måsøval og Langskjæra I og II som drives av Lerøy Midt.

Lokalitetene hadde svært høye lusetall, fra 60 til 90 per enkelte fisk, mens grensen for hva som er lov er 0,5 kjønnsmodne lus.

Både Måsøval og Lerøy Midt uttalte til Adresseavisen at det hadde vært en ekstraordinær situasjon. Daglig leder i Måsøval, Asle Rønning, kalte det for en alvorlig situasjon som selskapet ikke hadde erfart tidligere.

Mattilsynet påla begge selskapene å redusere produksjonen.

LES OGSÅ: Politiet: vanskelig å etterforske oppdrettsbransjen

Ga feil opplysning om utslakting

I forelegget til Måsøval heter det at Mattilsynet under tilsyn avdekket et gjennomsnitt på 15 – 20 hunnlus per fisk, og til sammen 50 – 150 lus i alle stadier på individene som ble undersøkt.

I ni av ti merder ble det observert mange døde og døende fisk med hvite skaller og sår inn til skallebenet etter store luseangrep.

Måsøval bøtelegges for brudd på Dyrevernloven også fordi det fortsatt var flere hundre levende og døde fisk i flere merder også etter at Måsøval hadde opplyst at all fisk i anlegget var levert til slakting i september 2016. Den levende fisken hadde gjennomgående store beiteskader etter lus, og fisken ble ikke foret eller stelt.

LES OGSÅ: Lerøy Midt må betale 1,4 millioner i bot etter omfattende fiskedød

- Forårsaket fare for forurensing

Boten for brudd på Akvakulturloven gis fordi Måsøval unnlot å varsle Mattilsynet om den uvanlig økte dødeligheten ved Fjølværet Ø.

Boten for brudd på Forurensingsloven gis på grunn av at manglende avfallshåndtering førte til at det lå død fisk i kantene og på bunnen i flere av merdene, og det fløt et tykt fettlag på overflaten i flere av merdene. Mengden av død fisk og fettlaget i vannflaten medførte fare for forurensing.

Må ta stilling innen fem dager

Forelegget er ilagt Måsøval ved styrets leder Lars Måsøval. Dersom Måsøval ikke vedtar forelegget, og saken dermed må oversendes til domstolen for pådømmelse, vil det bli lagt ned påstand om bot på seks millioner kroner.

Måsøval har fått fem dagers frist til å vedta boten.

Styreleder Lars Måsøval i Måsøval Fiskeoppdrett sier til Adresseavisen at de har mottatt forelegget, men at han ennå ikke kan si om de vedtar det eller ikke.

- Vi vil sette oss grundig inn i det og trenger litt tid før vi kan kommentere forelegget, sier Måsøval.

På forsiden nå