102 personer får flytte hjem igjen etter raset

102 personer er bosatt i området som ble evakuert etter det store raset i Leksvik onsdag. Lørdag fikk de beskjeden om at de igjen får flytte hjem.

Saken oppdateres.

Lørdag klokken 14.00 holdt politiet, Indre Fosen kommune og NVE en pressekonferanse i kultursalen i Leksvik sentrum.

Det store spørsmålet var om de evakuerte nå får flytte hjem igjen. Like etter klokken 14.00 fikk de rasevakuerte gladmeldingen om at de igjen får vende tilbake til hjemmene sine, skriver Fosna-Folket.

Delvis stengt vei

- Med bakgrunn i råd fra NVE oppheves evakueringen i Kroveien, på Kroflata og deler av Hjellupveien, sa fungerende Fosen-lensmann Hallgeir Stjern på pressekonferansen.

Hele Kroa og Kroveien blir igjen åpnet for ferdsel. Hjellupveien blir åpnet helt ned til gården i Hjelopen. Derfra vil den fortsatt være stengt.

- De som bor innom gården i Hjelopen får bo hjemme. Husene deres står jo på trygg grunn, men de får ikke bruke veien som er stengt, forteller Stjern og påpeker at beboerne må finne andre måte å komme seg til og fra hjemmene på.

- Ti fotballbaner

På pressekonferansen lørdag la NVE også frem flere detaljer om onsdagens ras. Regiondirektør Kari Øvrelid forklarte at rasområdet er på størrelse med om lag ti fotballbaner.

- Det er snakk om mellom 300 000 og 400 000 kubikkmeter som har rast ut, sa hun.

NVE har gitt råd til politiet om at evakueringen ved Kroa og østover hele Kroveien kan oppheves, skriver Fosna-Folket. Det grunnbores fortsatt i området øst for Hjelopen, og vi råder politiet til å fortsette evakueringen i dette området inntil stabiliteten for Hjelopveien er vurdert som trygg. Det opplyser politiet, Indre Fosen kommune og NVE i en pressekonferanse i kultursalen i Leksvik sentrum lørdag klokken 14.00.

LES OGSÅ: Skole ligger i rasfarlig sone

- På sikker grunn

Det meste har rast under vann. Raskanten følger strandkanten fra Hjelopen og nesten helt vest til Køysan.

"Bunnkartleggingen viser at skredet består av flere lokale skredgroper langs strandsonen.  Vurderingene per i dag tyder på at det er sammenheng mellom disse skredgropene", skriver NVE i en pressemelding.

I ei pressemelding fra NVE som ble sendt ut like etter klokka 14, står følgende å lese:

«NVE har gitt råd til politiet om at evakueringen ved Kroa og østover hele Kroveien kan oppheves. Det grunnbores fortsatt i området øst for Hjelopen, og vi råder politiet til å fortsette evakueringen i dette området inntil stabiliteten for Hjelopveien er vurdert som trygg. 

Boringene mellom sjøen og bebyggelsen ved Kroa og Kroaveien viser stabile grunnmasser uten innslag av kvikkleire. NVE fastslår dermed at bebyggelsen står på sikker grunn med tanke på skredfare fra sjøen.

Flytter på grunn av skredet: - Det virker som om huset har seget litt

I går ble det foretatt en ny skanning av sjøbunnen i skredgropa, som viser at det ikke er registert nye bevegelser i kantene på skredet. Det er nå gått tre døgn siden skredet ble utløst uten at skredgropa har økt i omfang.  Sannsynligheten for utvidelse av skredgropa er derfor betraktelig redusert. For å øke forståelsen for hvordan skredet har utviklet seg ønsker NVE å foreta flere grunnboringer fra båt utover i neste uke.  Bebyggelsen vil ikke være truet av en eventuell utvidelse av skredkantene.  Det må forventes noe nedfall av masse fra skredkantene i tiden fremover så det anbefales fortsatt å holde avstand til disse.

Ut fra analyser av bunnkart før og etter skredet har NVE grovt anslått skredets volum til å være 300 - 400 000 m3. Skredet har løsnet en flate på 60 - 70 000 m2, tilsvarende arealet av ca. 10 fotballbaner. Estimatene er noe usikre.

LES OGSÅ: Her er stedene i Trøndelag med størst fare for kvikkleireskred

Bunnkartleggingen viser at skredet består av flere lokale skredgroper langs strandsonen.  Vurderingene per i dag tyder på at det er sammenheng mellom disse skredgropene.

Raset sett fra lufta.  Foto: Erling Skjervold

 

Så snart alle grunnboringene er foretatt og kartleggingen av sjøbunnen er oppdatert vil NVE komme med sine vurderinger om skredfaren mot Hjelopveien og gi politiet råd om evakueringssituasjonen øst for Hjelopen.»

Raset

Det var i 12.00-tiden onsdag at et stort ras gikk fra Hjelopen og nesten frem til Køysan. Raset gikk langs sjøkanten. I Hjelopen forsvant et naust og en molo ned i dypet. Deler av jordene i Hjelopen raste også ut i sjøen. Vestover mot Køysan har fjæra rast ut flere steder. Ifølge NVE har det meste av raset skjedd under vann.

LES OGSÅ : Rasnabo var først innesperret - ble så evakuert

Undersøkelser

Selv om raset stoppet opp før det nådde bebyggelsen på Kroa og langs Kroveien i Leksvik, valgte politiet å evakuere beboerne i området. Etter raset har sjøbunnen i rasområdet blitt skannet i flere omganger. Dette for å få detaljert informasjon om hvordan sjøbunnen ser ut etter raset, men også for å se om det har gått flere undersjøiske ras etter onsdag.

Torsdag startet NVE med grunnboringer på Kroa. I minst ett hull fant NVE masser de måtte undersøke nærmere blant annet for å få bekreftet eller avkreftet om det er kvikkleire ved boligene.

Se hele skredområdet fra lufta

På forsiden nå