Venstre: Regjeringen vil legge ned dagens Siva

Venstre sier regjeringen vil legge ned Siva og overføre oppgavene til de nye regionene. Også deler av Innovasjon Norges portefølje og de regionale forskningsmidlene skal flyttes.

André Skjelstad (V) sier SIVA må legges ned og oppgavene overføres til regionene.  Foto: Berit Roald/Scanpix, NTB scanpix

Saken oppdateres.

Det er Venstres mann i kommunalkomiteen på Stortinget, Andre N. Skjelstad (V), som nå letter på sløret rundt regjeringens arbeid med oppgaveoverføring til de nye regionene.

I følge Trønder-Avisa i dag gjorde han det under årets Verrankonferaanse.

Skjelstad slo fast at en rekke av Venstres oppgaveprioriteringer nå ligger gryteklare fra regjeringen.

I tillegg til næringsforslagene, vil man også bruke oppgavemeldingen til å gjennomføre et gammelt vedtak om å flytte også det praktiske ansvaret for all veiadministrasjon av landets fylkesveger til de nye regionene.

– Jeg må selvfølgelig ta forbehold om at dette skal gjennom Stortinget først, før det blir skrevet i stein. Men det er en veldig god ide å overføre Siva til regionene. De vil gjøre en minst like god jobb som det Siva gjør i dag, sier Skjelstad til TA - og la til at overføringen «nærmest er gryteklar fra deres side».

Hovedbase i Trondheim

Siva (Selskapet for industrivekst) ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. De har hovedbase på Piren i Trondheim og har 43 ansatte.

I tillegg til Siva vil det sannsynligvis bli foreslått å flytte hele Innovasjon Norge og de regionale forskningsmidlene over til de nye regionene, forteller TA.

– Dermed samles virkemiddelapparatet i de nye regionene, sier Skjelstad til avisen.

Berører 4760 årsverk

At Sivas framtid var usikker ble klart allerede i februar da et ekspertutvalg ledet av professor Terje P. Hagen tidligere i år la fram sin rapport om overføring av oppgaver.

Utvalget foreslo en overføring av oppgaver i størrelsesorden 23,5 milliarder kroner fra staten til fylkeskommunene. Om lag 4760 årsverk blir direkte berørt av forslagene. Også årsverk i Trøndelag blir berørt.

Disse statlige etatene ble foreslått nedlagt, og flyttet til fylkeskommunen:

* Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

* Selskapet for industrivekst (SIVA)

* Kompetanse Norge (tidl. VOX)

* Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

* Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped)

I tillegg foreslås det å legge ned Barne, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

- Ikke fått signaler

Konstituert styreleder Sverre Narvesen i Siva sier at han ikke har fått noen signaler om at selskapet kan bli lagt ned, og han tror heller ikke prosessen har kommet så langt.

- Vi er kjent med at det i forbindelse med regionmeldingen vil komme forslag om hvilke aktiviteter som kan overføres fra nasjonalt til regionalt nivå. Vi er ikke kjent med hvilke konklusjoner som er trukket, men vi er kjent med at det kan bli pekt på alternativer, sier Narvesen til Adresseavisen.

Han sier at de derimot har fått klare signaler om at selskapet skal få være med i prosessen, og få argumentere for ulike løsninger.

- Vi har ikke fått noen signaler om at Siva skal legges under fylkeskommunen, og jeg tror heller ikke det er trukket konklusjoner i den retningen, sier han.

Narvesen sier også at han mener det er en dårlig idé å bryte opp selskapet og overføre arbeidsoppgavene til elleve regioner.

Han peker på industrimeldingen som ble lagt frem i fjor, der Siva ble trukket frem som en av de tre viktigste aktørene i regjeringens virkemiddelapparat for næringslivet. Han sier at Sivas oppgave er å sørge for at små og mellomstore bedrifter får god støtte fra dette apparatet, og at man i et lite land som Norge må ta vare på de nasjonale nettverkene som fins.

- Å ta bort denne effekten og dele den på elleve regioner, er ikke tråd verken med denne meldingen eller hva andre land gjør, sier han.

- Ikke positivt

Adresseavisen har i flere artikler tidligere i år fortalt om det nære forholdet mellom Sivas tidligere administrerende direktør Espen Susegg og eiendomsselskapet Utstillingsplassen Eiendoms gründer Terje Haugan.

Eiendomsselskapet har vært en viktig samarbeidspartner for statsforetaket, og en granskning fra advokatfirmaet Wikborg Rein konkluderte tidligere i år med at Susegg hadde brutt statsforetakets etiske retningslinjer. Susegg har på sin side kalt flere av advokatfirmaets konklusjoner useriøse.

På spørsmål om han tror disse sakene har påvirke Siva fremtid, svarer Sverre Narvesen:

- Oppmerksomhet rundt negative ting taler ikke til selskapets fordel, men dette har vi nå gått gjennom og lukket. Det aller viktigste er at virkemiddelapparatet er hensiktsmessig overfor industrimiljøene i fremtiden. Dette har ikke vært positivt, men det har heller ikke hatt avgjørende betydning, sier han.

På forsiden nå