Høyesterett:

Politimann dømt etter SMS til ulvejeger

En politimann fra Namdalen anket dommen på 45 dager i fengsel fra lagmannsretten til Høyesterett. Det gjorde at han kun fikk bot.

Dette er ulven som ble skutt i Lierne i oktober i 2016, og som var utgangspunktet for straffesaken mot politimannen.  Foto: Leif Arne Holme

Saken oppdateres.

Bakgrunnen for dommen i lagmannsretten var felling av en fredet ulv i reinområde i Lierne fra helikopter i oktober 2016.

LES MER: Politimann som ble dømt etter SMS til ulvejeger får saken opp i Høyesterett

Politibetjenten ble i Høyesterett fredag 21.september dømt for overtredelse av straffeloven paragraf 171 om grov tjenestefeil.

Råd for å slippe straff

Jegeren, med tilknytning til reindriftsnæringen, fikk to tekstmeldinger fra politimannen natten før avhør. Spesialenheten tolket meldingene som råd til jegeren om hvordan han skulle forklare seg for å slippe straff - derfor ble han tiltalt.

Politibetjenten var også etterforsker på saken.

Frifunnet, dømt og dømt

Mannen ble frifunnet i Namdal tingrett etter en dissens blant dommerne. Spesialenheten anket frifinnelsen, og i Frostating lagmannsrett ble politimannen dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ha hindret rettsvesenet.

Et flertall i Frostating lagmannsrett mente politimannen hadde brutt straffelovens paragraf 157 som dreier seg om motarbeidelse av rettsvesenet.

LES OGSÅ: Politimann dømt etter SMS til ulvejeger

Høyesterett sa seg uenig med avgjørelsen i lagmannsretten med henhold til paragraf 157, og mente den ikke ga grunnlag for domfellelse.

«Ikke for streng straff»

I sammendraget fra Høyesterett kommer det frem at de ikke fant grunn til å fravike aktors påstand, men at straffen i alle fall ikke var blitt for streng.

Den drepte ulven var en ung hannulv på cirka 40 kilo, 83 cm i skulderhøyde og 115 cm lang.

Omlag fire måneder etter at ulven var skutt, døde skytteren i en ulykke og det ble da ingen sak mot ham.

Politimannen ble dømt til å betale en bot på 15 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

På forsiden nå