Frykter hele laksestammen er utryddet i elva Homla

- Det er et trist syn, sier Pål Malvik, leder i Malvik jeger- og fiskeforening.

Saken oppdateres.

Lørdag gjorde Skandinavisk naturovervåkning søk i elva Homla i Malvik med froskemann.

- Det ble foretatt en drivtelling. Det ble funnet 30 døde fisk, sier Pål Malvik.

Død laks på 10 kilo

Den erfarne fiskeren legger ikke skjul på at fiskedøden går hardt inn på han. Med gråten i halsen, sier han:

- Det var et trist syn.

Den største døde laksen var på rundt 10 kilo, og denne vises fram av Anders Lamberg fra Skandinavisk naturovervåkning.  Foto: Privat

 

Malvik var til stede lørdag under drivtellingen.

- Den største døde laksen vi fant var på rundt 10 kilo.

Malvik jeger- og fiskeforening har i en årrekke følt et ansvar for forvaltningen av fiskestammen i elva Homla.

- Det har vært lite fisk i elva. Derfor var det spesielt gledelig at fiskebestanden nå var på vei opp igjen.

Frykter hele bestanden kan dø

Nå frykter han at all fisken kommer til å dø.

- I dag ble det bare observert seks til sju levende fisk.

At forskerne har prøvd å bevare det biologiske materialet ved å hentet rogn og melke fra døde fisk, for slik å reavle bestanden, gjør at Malvik fortsatt har et lite håp om at bestanden kan reddes.

- Fylkesmannen tok en sjanse

De første meldingene om funn av død laks i elva Homla i Malvik kom tirsdag.

Veterinærinstituttet jobber for å få oversikt over om fiskedøden har sammenheng med rotenonbehandlingen av fire tjern.

- At Fylkesmannen har foretatt denne omfattende behandlingen med rotenon bare for å få bukt med en liten gjeddebestand i noen tjern er nesten ikke til å tro. Selv om man ikke visste at dette kunne bli konsekvensen, var det en sjanse å ta. Ingen har oversikt over hva effekten av spredningen av gift i naturen vil bli, sier Malvik.

Uklar hva årsaken er

I en pressemelding fra Veterinærinstituttet fredag går det frem at det fortsatt er uklart hva som forårsaket fiskedøden i elva Homla.

- Det er ikke påvist rotenon i vannprøver tatt i elva Homla i Malvik kommune i Trøndelag, sto det.

Samtidig avviser ikke Veterinærinstituttet at det kan være rotenon som er årsak til at det er funnet død fisk i elva.

- Men at det er for tidlig å konkludere.

Behandlet fire tjern med rotenon

2. til 4. oktober behandlet Veterinærinstituttet, på oppdrag for Fylkesmannen i Trøndelag, fire tjern med rotenon for å bli kvitt gjedde i et sidevassdrag til Homla.


- Tre av disse tjernene drenerer via Koltjønnbekken ut i Nævra, som er det største sidevassdraget til den lakseførende elva Homla. Spørsmålet var derfor om rotenon fra disse vannene kunne være årsaken til fiskedød i Homla, står det på nettsidene til veterinærinstituttet.

 
På forsiden nå